La Comissió de Crisi de la Prescripció Infermera analitza el projecte de decret que concreta el procediment perquè les infermeres que compleixin els requisits que estableix la normativa estatal es puguin acreditar per prescriure

Imprimir aquesta noticia
Informació decret prescripció

La Comissió de crisi per a la prescripció infermera es va reunir divendres 26 de gener de 2019 per analitzar el contingut del Projecte de decret de regulació del procediment d’acreditació de les infermeres i infermers per a I’exercici de la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús huma que s’ha sotmès a informació pública.

 

Aquest projecte de decret concreta el procediment d’acreditació de professionals en base al Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, sobre el que des del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya ja es va pronunciar el 6 de novembre passat

 

A l’espera de la necessària valoració jurídica per fer-hi al·legacions, si s’escau, recordar que el Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros estableix que són requisits en l’àmbit de les cures generals, estar en possessió del títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent i complir amb un dels següents requisits:

 

  1. Acreditar una experiència professional mínima d’un any com a infermera o infermer.
  2. Superar el curs d’adaptació adequat, ofert pel departament competent en matèria de salut de manera gratuïta.

 

De la mateixa manera, en l’àmbit de les cures especialitzades, cal estar en possessió del títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent i del títol d’infermera o infermer especialista i complir amb un dels següents requisits:

 

  1. Acreditar una experiència professional mínima d’un any com a infermera o infermer especialista.
  2. Superar el curs d’adaptació adequat, ofert pel departament competent en matèria de salut de manera gratuïta.

 

El projecte de decret que ara es posa a informació pública, doncs, estableix el procediment necessari perquè les infermeres que compleixin els requisits que estableix la normativa estatal ens puguem acreditar per prescriure i que han de desenvolupar, també, totes i cada una de les Comunitats Autònomes en el marc de les seves competències.

 

Atès que el projecte de decret sotmès a informació pública preveu que “el curs d’adaptació” que ha d’oferir el Departament de Salut de manera gratuïta a les/els professionals (generalistes o especialistes) que no assoleixen l’any d’experiència es desenvoluparà d’acord amb el programa formatiu dissenyat conjuntament amb el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i que haurà d’estar acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, urgeix analitzar la situació.

 

És per això que s’ha convocat una sessió de treball per la setmana vinent amb l’objectiu d’estudiar una proposta conjunta acordada per les/els representants de l’Associació de Directores d’Escoles i Facultats d’Infermeria de Catalunya (ADEIC), Associació Catalana de Llevadores (ACL), l’Associació Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral (ACITSL), l’Associació Catalana d’Infermeria de Salut Mental (ASCISAM), l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica (ACIP), la  vocalia de Catalunya de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEG), l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i acordar el seu possible desenvolupament.

 

Consulta el text complet  aquí