Front comú per erradicar la violència contra els professionals de salut

Imprimir aquesta noticia
El CCIIC participa en la reunió del Comitè Permanent de l’Observatori per a situacions de violència en l’Àmbit Sanitari de Catalunya (OSVASC).

La reunió del Comitè Permanent de l’Observatori per a situacions de violència en l’Àmbit Sanitari de Catalunya (OSVASC) d’ahir dijous 21 de març a Barcelona –i a la qual va assistir Miquel Àngel Calderó, secretari del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC)–, va analitzar l’informe de seguiment de la fase pilot de l’ens creat el maig de 2022.

Calderó, que durant la reunió va tenir l’oportunitat de bescanviar opinions amb Marc Soler, director general de Professionals de la Salut; va destacar que “erradicar la violència que patim els sanitaris és un objectiu compartit per les organitzacions professionals, l’administració, les patronals i els sindicats”. És per això que el Comitè Permanent de l’OSVASC i, tal com es va informar a la reunió, continua sumant agents com les recents incorporacions de l’aMSP, el Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf i de les Entitats de l’ACES, a la fase pilot.

Per últim, es va presentar l’informe de la reunió de constitució del Comitè Consultiu, que va tenir lloc el passat 29 de novembre; alhora que es va informar de l’activitat del Grupo de Trabajo del SNS, l’ampliació dels indicadors del CMD, així com de la intervenció de l’OSVASC a la II Jornada “La Prevención de Agresiones a los profesionales sanitarios” celebrada a Madrid el passat 12 de març.

L’OSVASC

L’Observatori per a situacions de violència en l’Àmbit Sanitari de Catalunya és un ens d’estudi, anàlisi, seguiment i abordatge integral d’aquest tipus de violència. L’objectiu és obtenir els indicadors que permetin millorar la presa de decisions, planificació i avaluació de les polítiques públiques de seguretat i salut del personal dels centres i serveis assistencials del sistema de salut de Catalunya.

L’organisme també consensua protocols d’actuació i emet recomanacions per prevenir i actuar enfront de les agressions, estableix plans de formació en prevenció de situacions de violència dels professionals de l’àmbit de la salut, promociona la cultura de la tolerància zero en tots els agents del sistema de salut; i analitza les situacions de risc i els incidents ocorreguts.

L’OSVASC està integrat per dos comitès: el Permanent, que treballa per l’impuls i l’execució de les accions; i el Consultiu, que assessora els membres del Comitè Permanent i el Departament de Salut.

 

Foto © CCIIC