Es presenta la Guia del part a casa de Catalunya, un treball col·laboratiu de les associacions i la Comissió de Llevadores del Consell

Imprimir aquesta noticia

La nova  Guia del part a casa de Catalunya veu la llum després de la feina col·laborativa realitzada per la Comissió de Llevadores del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya  (CCIIC) amb l’Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya (ALPACC), l’Associació Catalana de Llevadores (ACL) i la Federació d’Associacions de Llevadores Espanyola (FAME).

 

Aquest treball esdevé una revisió i actualització de la guia assistencial publicada pel COIB el 2010. Es presenta com un document vàlid basat en l’evidència científica més actual. El document  és una revisió actualitzada d’acord amb als criteris de l’evidència científica més recent, i neix amb l’objectiu d’unificar la pràctica assistencial sobre una base de paràmetres d’excel·lència clínica consensuada. Va dirigida a les llevadores que assisteixen el part a casa, per tal que puguin proporcionar l’assistència adequada.

 

El document de guia assistencial recull el model de llevadoria autònoma, capítol en el que es fa èmfasi en la importància de registrar l’activitat a fi de conèixer de manera més propera quina és la realitat del part a casa a Catalunya; es tracten els criteris d’inclusió, el seguiment de la gestació, l’assistència al part, el postpart immediat, el puerperi, el part a l’aigua, els trasllats i coordinació amb els centres sanitaris i annexos d’interès professional que aborden diferents situacions.

 

La Comissió de Llevadores del CCIIC va començar a treballar fa dos anys. Sota la coordinació d’Isabel Salgado, integren el grup de treball les diferents vocals de llevadores dels col·legis d’infermeres i infermers de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, així com un expert en ètica, un representant de l’Associació Catalana de Llevadores i una llevadora referent de l’assistència al part a casa.