El present i el futur de la Infermeria, a partir de la memòria històrica de la professió

Imprimir aquesta noticia
El Consell de Col-legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) dóna suport a la jornada del Grup Febe, celebrada avui a la Universitat Rovira i Virgili.
La innovació docent i la història de la professió, com a components de qualitat de l’itinerari lectiu dels estudiants del Grau en Infermeria, han estat objecte de debat acadèmic.

La sala de juntes del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (URV), a Tarragona, ha acollit aquest divendres 16 de juny, la sessió de treball del Grup Febe per a l’Estudi i Docència de la Història de la Infermeria.

Sota el títol “La història com a eina per analitzar el present i construir el futur de la professió infermera”, la jornada s’ha iniciat amb la benvinguda institucional a càrrec de l’Anna Ramió Jofre i el Josep Barceló Prats, presidenta i vocal, respectivament, de l’Associació Febe; i de la M. Dolors Burjalés Martí, degana de la Facultat d’Infermeria de la URV.

Tot seguit, Enrique Perdiguero Gil, catedràtic d’Història de la Ciència de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, ha fet la ponència “La història de les ciències de la salut: des de l’hagiografia i la legitimació disciplinària, a una eina per a analitzar el present i construir el futur”.

A mig matí, s’han celebrat dues taules de treball. La primera, centrada a l’exposició de Jaume Llambrich Brull, coordinador del grup de treball de Publicacions de la Xarxa Vives d’Universitats, que ha exposat les “Possibilitats de publicació d’un projecte de manual docent d’història de la Infermeria en català a nivell interuniversitari”. Entorn de la matèria, els assistents han fet un diagnòstic de la docència en història de la Infermeria i s’ha obert un debat sobre quins són els continguts que s’haurien d’impartir, així com sobre la bibliografia que s’hauria de recomanar. Aportacions que han assentat les bases per a la conformació d’un grup de treball que materialitzi la iniciativa de realitzar aquest manual docent d’història de la Infermeria que analitzi el present i ajudi a construir el futur de la professió.

A la segona de les taules, la Laura Martínez Rodríguez, professora lectora de la Universitat de Barcelona (UB); i la Lorena Tejero Vidal, professora associada de la Universitat de Lleida (UdL); han presentat el projecte del grup IDEA, “Iniciatives en la Innovació Docent en Història de la Infermeria”. Una oportunitat per aprofundir en els nous rols de la història en la formació en valors i actituds dels i les estudiants d’Infermeria; així com per debatre iniciatives que promoguin i facin visibles la docència i la investigació en història de la Infermeria.

A la tarda, s’ha reprès el programa acadèmic amb una tercera i última taula de treball, que ha destacat “El valor de la història per a una formació de qualitat dels i les estudiants d’Infermeria”, com avantsala a la redacció del document a favor de la potenciació dels valors humanístics en l’àmbit de les ciències de la salut.

Finalment, la reunió ordinària de l’associació ha donat pas a la clausura de la jornada, que ha anat a càrrec del Miquel Àngel Calderó Solé, secretari del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i vicepresident de l’Associació Febe d’Història d’Infermeria de Llengua Catalana.

La jornada estava coorganitzada per l’Associació Febe i la Facultat d’Infermeria de la URV, amb el suport del CCIIC i de la Xarxa Vives d’Universitats. La relació del Consell d’Infermeres i Febe ve d’antuvi i, més recentment, han col·laborat en l’exposició “Infermeres en la memòria. La força invisible d’una professió” que s’ha exposat de forma itinerant arreu del territori català.

FEBE

L’Associació Febe d’Història d’Infermeria de Llengua Catalana prové del Grup Febe, liderat el 2004 per la professora de la Universitat de Barcelona, Dra. Roser Valls Molins. El grup estava integrat per professores i investigadores de les Escoles d’Infermeria de Catalunya, Illes Balears, Andorra i altres territoris de llengua catalana, interessades en la investigació i la docència de la Història de les infermeres i de la Infermeria.

Després de més d’una dècada de treball en aquesta àrea, l’any 2017 i amb els mateixos propòsits, el grup es va constituir oficialment com a Associació. El nom Febe prové de la Bíblia; on a Romans 16:1-2, s’identifica a Cèncrees, una ciutat al costat de Corint, una diaconessa anomenada Febe, respectada i amb poder sobre la comunitat, a qui es considera i defineix com a “ajudadora” i, per tant, una de les primeres dones que es poden identificar per la seva dedicació a la cura dels altres.