El Consell presenta els nous indicadors de la GID davant l’ICS

Imprimir aquesta noticia
Reunió amb Núria Nadal, directora assistencial d’Atenció Primària i a la Comunitat.

El Grup de Seguiment de la Gestió Infermera de la Demanda (GID) del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) està treballant des de fa mesos en una nova visió del servei que permeti proveir cures integrades a la ciutadania.

Amb l’objectiu d’assegurar aquesta atenció integrada, tant de les necessitats socials com sanitàries de les demandes de les persones, el grup de treball ha reformulat els diferents indicadors que daten del 2016, per adaptar-los i crear-ne de nous, si s’escau, a les necessitats actuals d’avaluació de les actuacions infermeres en Gestió de la Demanda dels proveïdors d’Atenció Primària de tot el territori català.

Aquests nous indicadors de la GID s’han presentat avui davant la Núria Nadal, directora assistencial d’Atenció Primària i a la Comunitat de l’Institut Català de la Salut (ICS); de la mà de la Dra. Glòria Jodar i l’Alba Brugués, degana i coordinadora del grup del treball de la GID del CCIIC, respectivament.

Jodar i Brugués, també. han presentat una proposta d’avaluació innovadora per fer el seguiment de la implantacio de la GID en els Equips d’Atenció Primària (EAP), tant des del punt de vista individual de cada professional (infermeres, metges de família i GiS) com en l’àmbit organitzatiu de l’equip mateix.

Glòria Jodar ha explicat que, a més, el Consell està treballant per “per integrar amb més força l’autocura a la GID i anar més enllà de les visites, immediates o agudes, als centres. En aquest sentit, treballem en models innovadors i noves fórmules per oferir aquests serveis en tots els àmbits, més enllà de l’Atenció Primària i la Salut Comunitària, que permetin una atenció més resolutiva, sempre des de l’àmbit competencial de la cura i amb les aportacions interdisciplinàries de la resta d’especialitats infermeres i, també, d’altres professions sanitàries. A més, l’actualització de la GID ens permetrà posar en valor noves eines i competències que, no en disposàvem en el moment de la seva creació, com ara la prescripció infermera que ja compta amb un marc legal i guies assistencials”.