El Consell ha constitut la Comissió de seguiment de la Gestió Infermera de la Demanda

Imprimir aquesta noticia

A data 31 de gener de 2018 ha quedat constituïda, en el sí del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, la Comissió de seguiment de la Gestió Infermera de la Demanda.

Aquesta comissió, de caràcter mixt, ha de vetllar pel bon compliment de les mesures i acords previstos recollits a la norma sobre el desplegament de la Gestió Infermera de la Demanda (GID) a Catalunya, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (1 de juliol de 2016). La Comissió de seguiment resoldrà, així mateix dubtes que puguin sorgir a efectes de la unificació de criteris interpretatius entre els diversos col·legis professionals i els conflictes que es puguin plantejar en la seva aplicació, havent de canalitzar les resolucions oportunes per mitjà de la seva corporació o corporacions professionals respectives.

 

En la seva sessió constituent s’han pres els primers acords en relació a:

  • Aprovació de la proposta del Règim Intern de la Comissió que marcarà el funcionament de l’ens
  • Reconeixement de la presència indispensable de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) en el sí de la comissió.
  • Proposta per a la incorporació d’infermeres expertes i de reconegut prestigi a la Comissió de la GID, pendents de ser aprovats en el proper plenari del Consell.
  • La necessitat d’endegar accions de comunicació en relació a la implementació de la GID.

La Comissió inicia a partir d’ara la fase de recollida de resultats dels indicadors de seguiment en aquells centres en els que ja s’està implementant la Gestió Infermera de la Demanda.

 

Formen part de Comissió de seguiment de la Gestió Infermera de la Demanda: Núria Cuxart Ainaud, degana del Consell; Glòria Jodar Solà, designada pel Consell; Enric Mateo Viladomat, designat pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB); Juan Pedro Linares Herrera, designat pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA); Blanca Manuel Manuel, , designada pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL); Margarita Puigvert Vilalta, designada pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona (COIGI) i Alba Brugués Brugués, representant de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFICC).