El Consell d’Infermeres s’adhereix al “Zero estigma, zero VIH”

Imprimir aquesta noticia
1 de desembre: Dia Mundial de la Sida

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) se suma a la commemoració del “Dia Mundial de la Sida”, que se celebra l’1 de desembre de cada any. Així mateix, el Consell s’adhereix al manifest “Zero estigma, zero VIH” que recull el compromís de la comunitat internacional per “posar fi a l’epidèmia del VIH com a amenaça per a la salut pública, l’any 2030”.

La fita, que forma part dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que marca l’Agenda 2030 de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), és un pas més després “d’haver assolit i superat els objectius 90-90-90 fixats per ONUSIDA per a l’any 2020”, recull el manifest.

El document celebra també que els avenços científics i socials hagin “millorat la qualitat i l’esperança de vida de les persones amb VIH i la implementació de noves eines com la profilaxi pre-exposició està contribuint a reduir el nombre de casos diagnosticats”. La mateixa degana del CCIIC, la Dra. Glòria Jodar, ha fet menció dels “avenços de la cura infermera” pel que fa a l’atenció de les persones infectades de VIH o diagnosticades de Sida.

“Unes persones que han patit molt, sobretot en els primers anys, quan el sistema de salut no oferia solució i, el més dolorós, tampoc esperança. Una situació que es veia adobada per l’estigma social i els prejudicis”. Tanmateix, sobre aquests inicis, la degana també extreu una lectura més positiva que fa referència “a la resiliència de les infermeres i els professionals de salut a la recerca de tractaments eficients, però també d’un canvi de paradigma en l’acompanyament del pacient i la humanització del sistema del qual, hores d’ara, es beneficien no únicament els afectats pel VIH i la Sida, sino els pacients que lluiten contra altres malalties molt estigmatitzades encara”.

Prova d’aquesta situació canviant són les nombroses eines integrades en el sistema de salut que Catalunya disposa el dia d’avui, com ara el Pla d’Acció enfront del VIH i altres ITS 2021- 2030 –liderat pel Programa de Prevenció, Control i Atenció al VIH, les ITS i les Hepatitis Víriques– o el Pacte Social contra la discriminació i l’estigma de les persones amb VIH a Catalunya –impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminismes, el Departament de Salut i el Comitè Primer de Desembre, i que també compta amb la participació d’altres departaments de la Generalitat, del teixit associatiu, dels agents socials i dels col·legis professionals–, entre altres; amb l’objectiu de “lluitar contra la serofòbia i garantir l’accés igualitari a serveis, prestacions i treball”.

ACTE INSTITUCIONAL 1D

L’acte institucional del Dia Mundial de la Sida, organitzat per Projecte dels Noms i en el qual ha participat la degana del Consell, s’ha iniciat amb el desplegament de les seccions del Tapís Memorial de la Sida, simultàniament a les façanes del Palau de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona.

Tot seguit, s’ha traslladat la commemoració al Palau de la Generalitat, amb la participació del Comitè 1r de Desembre i els diversos representants de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona.

LA SIDA A CATALUNYA EN XIFRES (2021)

Els resultats de l’Informe anual 2021 de Vigilància epidemiològica del VIH i la SIDA a Catalunya, elaborat pel Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT), recull que l’any passat es van notificar 344 nous diagnòstics de VIH, un 20,7% menys respecte de 2020. De la mateixa manera que el VIH, la taxa mitjana de nous diagnòstics de Sida també disminueix i només el 8,5% de les persones diagnosticades de VIH (64) desenvolupen la malaltia.

Pel que fa al perfil, es tracta majoritàriament d’homes (81,1%) amb una mitjana d’edat de 37 anys. La transmissió en homes que mantenen relacions sexuals amb altres homes (HSH) va ser la més freqüent (71,7%), seguida de l’heterosexual (13,9%) i la que es produeix en persones que s’injecten drogues (PID) (6,3%). Val a dir que el 28,2% dels nous diagnòstics de VIH havien presentat un diagnòstic previ d’infecció de transmissió sexual (ITS); i que el 59% dels nous diagnosticats van ser persones nascudes fora l’estat espanyol, majoritàriament provinents de l’Amèrica Llatina i Carib (63,1%). Un tema que preocupa a les autoritats és el diagnòstic tardà –quan la xifra del recompte de CD4 més pròxima al diagnòstic és inferior a 350 cels/microlitre (μL) i amb malaltia avançada quan el recompte de CD4 és inferior a 200 cels/μL– que representa quasi la meitat dels nous casos (49%).

Ampliant el marc temporal, la tendència en la taxa mitjana del període 2012-2021 és descendent així com en la taxa d’homes i dones. A més, segons la via de transmissió, s’observa un descens sobretot en les dones heterosexuals (10,5%). Tan sols el grup de transsexuals (18,9%) incrementa la taxa de VIH, en els darrers deu anys. En funció de l’origen, el diagnòstic en persones nascudes fora l’estat espanyol es manté estable (48%).

Les taxes de VIH per Regió Sanitària a Catalunya van oscil·lar entre els 4,1 casos per 100.000 habitants a la Regió Sanitària de Barcelona, regió on es van notificar el 59,6% del total dels nous diagnòstics, fins als 3,0 casos per cada 100.000 habitants a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i
Aran. Les Terres de l’Ebre va ser l’única Regió Sanitària sense cap diagnòstic notificat l’any 2021.

Pel que fa a la Sida, les diferències per Regió Sanitària van oscil·lar entre els 2,8 casos per 100.000 habitants a la Regió Sanitària de Girona amb el 37,5% dels casos notificats; fins als 0,6 casos per cada 100.000 habitants a la Regió Sanitaria de Lleida. A les Regions Sanitàries de les Terres de l’Ebre i de l’Alt Pirineu i Aran no es va notificar cap cas de Sida l’any 2021.

 

© Fonts

Informe anual 2021 Vigilància epidemiològica del VIH i la SIDA a Catalunya

Manifest 1DES2022 “Zero estigma, zero VIH”

© Fotos CCIIC