El Consell d’Infermeres participa en la reunió de la Comissió de Dones i d’Igualtat de la Intercol·legial

Imprimir aquesta noticia
Glòria Jodar, degana de la corporació, manifesta el compromís de les infermeres per visibilitzar les dones en les corporacions professionals.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) va participar el passat dilluns, dia 17 d’octubre, en la reunió de la Comissió de Dones i d’Igualtat de la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.

L’objectiu de la sessió de treball era establir una acció coordinada de les diferents corporacions membres de La Intercol·legial per organitzar noves activitats que donin visibilitat a les dones en els col·legis professionals. Una iniciativa “que té el compromís de les infermeres”, va dir la degana del CCIIC, Glòria Jodar, per “treballar plegades per visibilitzar les dones com a referents dels col·legis professionals”. La responsable de les més de 50.000 infermeres catalanes, creu que cal abocar esforços per difondre el “lideratge en femení” i promocionar “noves formes més col·laboratives i transversals, que connectin tots els àmbits professionals de la societat”.

La comissió de La Intercol·legial –que agrupa més de 100 corporacions professionals de Catalunya, amb més de 200.000 col·legiats i col·legiades de tots els sectors professionals– també va acordar donar suport, amb accions de compromís i solidaritat, a les dones de l’Iran.

ESTUDI “LES DONES PARLEN” DE LA INTERCOL·LEGIAL

Tot just, el 15 de setembre, La Intercol·legial va presentar els resultats del seu estudi “Les dones parlen”, segons el qual, “el 56% dels professionals col·legiats a Catalunya són dones”. Aquest estudi sociològic posa de relleu l’increment de les dones als òrgans de govern dels col·legis professionals, ocupant el 86% dels càrrecs el 2022, cinc punts més que el 2019. L’informe també recull el lideratge de les dones als col·legis professionals, tal com apunta el fet que una de cada tres corporacions té al capdavant una degana o presidenta.

L’estudi valora positivament la proliferació de les comissions de gènere en els col·legis, passant del 31% al 53%, entre els anys 2019 i 2022; tanmateix, les professionals col·legiades que han participat en l’enquesta consideren essencial incloure la perspectiva de gènere en el discurs i praxi dels col·legis professionals.

Pel que fa als sostres de les dones en l’exercici professional, el treball apunta factors externs limitadors per desenvolupar una carrera professional exitosa i l’existència de barreres autoimposades o bé establertes socialment i que determinen la manera de compaginar la vida professional amb la familiar, que recau majorment en les dones professionals col·legiades.

Entre les actuacions a emprendre per millorar la participació i visibilització de les dones com a professionals, l’estudi proposa utilitzar llenguatge inclusiu en totes les comunicacions; canviar la denominació dels col·legis professionals, si és necessari; constituir més comissions de gènere i impulsar la creació d’observatoris sobre l’equitat de gènere; promoure programes de mentoring i coaching per facilitar el desenvolupament de la carrera professional; programar activitats formatives en matèria de gènere i que afavoreixin la predisposició de les dones a assumir un rol de lideratge.; implementar un sistema de quotes per assegurar la paritat en els càrrecs de lideratge en els col·legis; promoure usos socials del temps; vetllar perquè els horaris, la formació continuada i altres activitats programades pels col·legis facilitin la vida personal i familiar; revisar els suports i incentius per a la maternitat de les mútues dels col·legis; implementar protocols per a actuar davant de discriminacions de gènere i donar a conèixer la seva existència i funcionament; o posar en marxa un espai d’atenció psicosocial per a dones víctimes d’assetjament i altres tipus de violències i sensibilitzar i conscienciar a les persones col·legiades sobre aquests temes i també sobre la necessitat d’assumir una major corresponsabilitat en les tasques i el rol de cura de familiars; entre altres.

Les conclusions es van presentar en el marc de la jornada “Les dones com a agents de canvi dels col·legis professionals i de les entitats”, organitzada pel Departament de Justícia, la Comissió de Dones i d’Igualtat de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i el Col·legi Notarial de Catalunya.

 

Font i foto © l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya

 

PDF Resum de l’estudi sociològic qualitatiu (2019) “Les dones professionals a Catalunya. Situació actual i perspectives de futur”. Actualització de dades sobre l’equitat de gènere en els col·legis professionals (2019 – 2022)