El Consell d’Infermeres lidera el desplegament del Model d’Especialitats Infermeres de Catalunya

Imprimir aquesta noticia
El Consell i els quatre Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya acorden junt amb les societats científiques el document de consens amb el departament de Salut que estableix les bases per al desplegament i la implantació de les especialitats infermeres a Catalunya (MEIC), junt amb organitzacions empresarials i sindicals i universitats.

El Model d’Especialitats Infermeres de Catalunya (MEIC) és un projecte liderat pel Consell i els quatre Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (COIB, COIGI, COILL i CODITA) i les societats científiques de cadascuna de les especialitats acreditades. L’estratègia de consens, elaborada pel Grup de treball I per a la fase operativa del Fòrum de Diàleg Professional i que té com a objectiu l’impuls de les polítiques de planificació i d’ordenació de la professió infermera, és fruit d’un ampli debat amb el departament de Salut i en el qual també participen les organitzacions empresarials i sindicals i dels representants de les universitats.

La iniciativa té com a objectiu principal fer valer els serveis especialistes a la ciutadania i a les organitzacions, així com el consens explícit entre els diferents especialistes infermers, que:

  • Defineix un marc general dels serveis infermers especialistes en l’àmbit territorial de Catalunya.
  • Estableix el consens previ així com el full de ruta assegurant el compliment dins del procés participatiu entre els diferents àmbits especialistes.
  • Evidencien l’expertesa, el coneixement i les habilitats en forma de plusvàlua.
  • Permeten argumentar sòlidament quins són aquests serveis especialistes, concrets, mesurables, comparables i comprables.
  • Asseguren la creació de categories, llocs de treball específics, nombre d’especialistes per població assignada, entre d’altres.
  • Concreta la base per operativitzar la línia prioritzada del repte 16 del Fòrum de Diàleg Professional “definició del mapa de serveis per al desplegament de les infermeres especialistes i de les infermeres generalistes i/o expertes i vincular els llocs de treball tenint en compte el document de convivència de les especialitats”.

Amb el procés participatiu i de consens (dut a terme entre els anys 2018 i 2019 i en el qual van participar 127 infermeres de les diverses especialitats i de tot Catalunya) i el document ‘Aportació de la infermera a l’atenció primària de salut’ (2010, AIAP), com a punts de partida, el grup coordinat per Glòria Jodar recull en un document els acords sobre línies de serveis en cada etapa de la vida de les persones i que es poden assignar a cadascuna de les set especialitats infermeres: Infermeria familiar i comunitària, Infermeria de salut mental, Infermeria obstetricoginecològica, Infermeria de cures medicoquirúrgiques (per desenvolupar), Infermeria pediàtrica, Infermeria geriàtrica i Infermeria del treball.

Així doncs, el document expressa les línies bàsiques de serveis especialistes posant èmfasi en la promoció de la salut durant la infància; la prevenció de la malaltia en l’adolescència; l’atenció a problemes de salut (aguts i crònics) en l’adultesa; i l’adaptació funcional i de rol, la rehabilitació i l’atenció al dol en la vellesa.

Estrella Martínez, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, ha destacat “la complexitat que suposa el disseny i desenvolupament del MEIC, un objectiu històric i prioritari del Consell i els col·legis d’infermeres i infermers de Catalunya. Aquest document és una gran passa per superar la fase teòrica i una oportunitat per conciliar els marcs legal i professional que han de transformar la Infermeria i l’atenció en salut a la ciutadania”.

 

Podeu consultar el DOCUMENT PROVISIONAL 22/03/22 MODEL D’ESPECIALITATS INFERMERES DE CATALUNYA (MEIC)

 

Foto: ©Fòrum de Diàleg Infermeres 22/03/22 © Salut