El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya celebra l’inici de la tramitació de la publicació del decret català de prescripció infermera

Imprimir aquesta noticia
Informació decret prescripció

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya celebra l’inici de la tramitació de la publicació del decret català de prescripció infermera.

 

Aquest decret és fruit de 15 mesos de treball a fons en el contingut del text amb el Departament de Salut i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya a fi d’assolir un consens que s’ha aconseguit en un percentatge molt alt i amb l’objectiu de formalitzar la realitat assistencial en matèria de prescripció infermera actual.

 

Una de les dificultats importants ha estat que ha de ser una norma que es pugui desplegar de forma efectiva, que no entri en contradicció amb l’absurd Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, publicat el 23 de desembre del mateix 2015.

 

El projecte de decret català és coherent amb les bases acordades en el preacord entre el Departament de Salut i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i per diferents motius milloren la inseguretat jurídica de les infermeres i els infermers amb plena garantia de seguretat per a ciutadanes i ciutadans.

 

  1. No entra en contradicció amb el Real Decreto 954/2015.
  2. S’ajusta exactament al que infermeres i infermers fan cada dia.
  3. Fa propostes en estricte compliment amb les competències que les Comunitats Autònomes tenen en matèria de salut: la prestació dels serveis. Aquesta norma és de caire organitzatiu, no competencial.
  4. Preveu la creació d’una Comissió de pràctica assistencial integrada pel Departament de Salut, Consell de Col·legis d’Infermeres i Consell de Col·legis de Metges i que ens obliga a l’acord entre professionals.
  5. Respecta l’autonomia professional a la vegada que aposta decididament pel treball en equip.
  6. Vetlla per la seguretat de les persones que atenem.
  7. És una norma segura que estableix els mecanismes d’avaluació dels resultats de l’aplicació en quant al seu impacte.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya seguirà treballant incansablement i amb plena responsabilitat perquè el decret, una vegada publicat, esdevingui un benefici efectiu per a l’atenció a les persones i al sistema de salut català.

 

 

Noticies relacionades:

Salut dona seguretat jurídica a les infermeres perquè continuïn usant i indicant medicaments

No deixeu de consultar prescripcioinfermera.cat