El Consell consolida dues noves comissions de salut mental comunitària d’adults i d’infantil i juvenil

Imprimir aquesta noticia

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya ha integrat a la seva estructura dues noves comissions: la Comissió de Salut Mental Comunitària d’Adults i la Comissió de Salut Mental Comunitària d’Infantil i Juvenil. Aquests dos grups, però, fa més de 20 anys que estan treballant amb diferents objectius, entre els quals el propi desenvolupament de l’especialitat en infermeria de salut mental o l’impuls a la recerca, entre d’altres. Fins ara, ambdós grups es reunien a la seu del Consell però no formaven part de la seva estructura.

 

La Comissió de Salut Mental Comunitària d’Adults és un grup de treball que va néixer l’any 1995, arrel de la inquietud de les infermeres i infermers que en aquells moments iniciaven la seva activitat en l’Atenció Comunitària de Salut Mental. En l’actualitat, a causa dels recents canvis del Pla Director de Salut Mental i Addiccions i amb la implementació de múltiples programes assistencials comunitaris, el grup s’ha consolidat com a comissió de treball del Consell amb la finalitat de continuar la seva tasca i amb representació de tots els col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

 

En quant a la Comissió de Salut Mental Comunitària d’Infantil i Juvenil, també funcionen com a grup de treball des de fa més de 20 anys. Durant aquest període, ha anat creixent per la incorporació d’infermeria en els diferents serveis de salut mental infantil i juvenil d’arreu de Catalunya.  Aquest grup neix de la necessitat de tenir un espai per compartir experiències i regular les competències infermeres en l’àmbit de la salut mental.

 

Durant tots aquests anys, el grup ha evidenciat que la seva tasca diària, sent infermeres especialistes en salut mental, varia en funció del lloc de treball en els diferents punts del nostre territori.

 

Aquest grup de treball ha resultat productiu en diferents aspectes com ara la realització d’una valoració d’infermeria consensuada i adaptada a la realitat, basat en el model de Marjory Gordon o l’elaboració d’un manual de diagnòstics d’infermeria a partir de la valoració abans esmentada, amb els NANDA, NIC, NOC corresponents. També s’ha col·laborat en diverses jornades i congressos de l’Associació Catalana d’Infermeria de Salut Mental (ASCISAM), del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i de l’Associació Espanyola d’Infermeria de Salut Mental (ANESM), així com s’ha treballat en xarxa amb els Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA) de Catalunya.

 

En aquesta nova etapa, la Comissió de Salut Mental Comunitària d’Infantil i Juvenil del Consell vol aprofundir en qüestions competencials específiques, donar-se a conèixer com a grup i fer visible la tasca realitzada durant tots aquests anys i potenciar la investigació dins de l’àmbit de la salut mental i a tot el territori.

 

 

Integrants de la Comissió de Salut Mental Comunitària d’adults
Integrants de la Comissió de Salut Mental Comunitària d’Infantil i Juvenil.