Debat amb el conseller de Salut sobre la transformació de l’Atenció Primària

Imprimir aquesta noticia
La degana del Consell d’Infermeres convidada a la tertúlia del programa Ateneu Crític per tractar l’encaix de les infermeres en el ‘Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària i comunitària a Catalunya’, que incorpora nous perfils professionals i preveu una reestructuració organitzativa.

L’Ateneu CRÍTIC, d’ahir dilluns 19 de desembre, va estar protagonitzat pel conseller de Salut, Manel Balcells, que va participar en un debat sobre “Atenció Primària: Com s’enforteix i amb quins nous rols professionals?”, amb diferents corporacions i professionals de salut.

Conduït en aquesta ocasió pel periodista Roger Palà, el programa –coorganitzat amb la Direcció General de Difusió de la Generalitat de Catalunya– va convidar la degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, la Dra. Glòria Jodar, per debatre sobre l’encaix i aportació de les infermeres al ‘Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària i comunitària a Catalunya’, que va exposar el conseller.

La transformació de l’atenció primària i la incorporació de nous rols professionals, va centrar el debat, en el qual també van participar Ramon Aiguadé, degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya; i Susanna Roca, referent de Benestar Emocional del CAP Arbúcies – Sant Hilari Sacalm, pertanyent a la regió sanitària de Girona.

Manel Balcells va explicar que l’objectiu és aproximar-se “progressivament” a la quota de finançament que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que xifra la provisió pressupostària de l’Atenció Primària (AP) en un 25% de la partida global de salut, compromís que el departament adquireix amb la voluntat de “dotar l’atenció primària de més autonomia”. El conseller va destacar “el coneixement de les persones ateses i de les seves vicissituds al llarg de la vida” per part dels professionals d’AP i del seu paper imprescindible en “aspectes de prevenció i promoció de salut pública”.

Balcells va destacar que els canvis en l’Atenció Primària van més enllà de la contractació de nous perfils professionals i que afecten aspectes organitzatius com ara la connexió entre l’atenció primària, l’hospitalària i sociosanitària.

En la seva intervenció, la degana va aclarir que les infermeres no són un nou perfil en l’Atenció Primària, ans al contrari, sempre han treballat en un model que centra les seves intervencions en la persona, en la família i en la comunitat; ja que és la base de la seva disciplina i, en concret, de l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària. “Les infermeres treballem dissenyant els plans de cura, adaptant-los a cada persona”, va explicar.

La Dra. Jodar va destacar el paper de la ‘infermera referent’ (amb població assignada) que treballa integrant en l’atenció la promoció i la prevenció de la salut, tenint en compte les circumstàncies de cada persona en el context comunitari i ajudant-la en la presa de decisions sobre la seva salut i el seu benestar.

A més, va fer aportacions a la qüestió dels models organitzatius i va proposar la revisió d’estructures que escapcen l’autonomia de gestió de les infermeres i dels equips. En aquest sentit, per exemple, va apuntar els avenços en matèria de prescripció infermera, entre altres.

Per finalitzar, el conseller va reconèixer que per tirar endavant el Pla “caldrà vèncer inèrcies”, però que aquesta transformació de l’AP demanda una nova perspectiva i avaluar el cost-eficiència de les accions a emprendre per “orientar l’assistència a les persones que necessiten aquesta atenció multidisciplinària”. A més, el conseller es va referir a l’oportunitat que suposen les negociacions dels convenis col·lectius amb el SISCAT i l’ICS, en curs, que permetran un sol model de regulació laboral.

 

Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària i comunitària

https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/projectes-plans-sanitaris/pla-enfortiment-transformacio-atencio-primaria/