Nova convocatòria d’ajuts PERIS per finançar i intensificar la recerca i innovació infermeres

Imprimir aquesta noticia
Les sol·licituds es poden presentar fins al 24 de maig i l’import màxim global de les subvencions és d’1.800.000 euros, a càrrec dels pressupostos de 2024, 2025, 2026 i 2027.

El DOGC del 24 d’abril ha fet pública la convocatòria de l’any 2024 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al finançament de contractes d’intensificació d’infermeres i infermers en el marc del Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2022-2027 (ref. BDNS 755661) (PERIS).

La dotació global de la subvenció és d’1.800.000 euros –amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya dels exercicis 2024, 2025, 2026 i 2027– i cada entitat pot presentar un màxim de quatre sol·licituds, una per candidat, acompanyades de la corresponent memòria cientificotècnica i el cronograma amb la relació i terminis d’execució de les activitats a desenvolupar pel professional.

Les persones candidates han de disposar del títol oficial en Infermeria; tenir una vinculació funcionarial, estatutària o contractual, com a infermer o infermera, amb l’entitat sol·licitant o amb el centre sanitari del seu àmbit de referència; i destinar més del 50% de la jornada laboral clinicoassistencial a l’atenció directa. No són elegibles com a candidates les persones que hagin gaudit d’un ajut d’intensificació en el marc del PERIS 2016-2020. Tampoc ho són les persones que estiguin gaudint o hagin gaudit d’un ajut d’intensificació de l’Acció Estratègica en Salut de l’Institut de Salut Carlos III.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 24 de maig de 2024.

Es poden consultar les bases al DOGC.