Cal l’aportació infermera per al desplegament de la Llei de l’Eutanàsia

Imprimir aquesta noticia
El Departament de Salut ha obert un qüestionari fins al 18 d’abril perquè els professionals sanitaris puguin fer aportacions i participar activament en l’aplicació de la llei que entrarà en vigor el pròxim mes de juny.

Amb motiu de l’entrada en vigor de la llei de regulació de l’Eutanàsia, prevista per al pròxim mes de juny, el departament de Salut ha obert una enquesta adreçada a les professionals infermeres, metges, treballadores socials i psicòlegs; perquè hi puguin fer aportacions que contribueixin al seu desplegament assistencial, fins al pròxim 18 d’abril.

La consulta vol recavar les opinions i els posicionaments dels professionals assistencials envers aquesta Llei per identificar els punts forts i els punts febles que poden afectar el seu desplegament. A més, la informació obtinguda permetrà orientar les línies i activitats de formació dels professionals i organitzacions de la salut.

En aquest sentit, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) demana a les col·legiades i col·legiats dels quatre col·legis territorials –COIB, COIGI, COILL i CODITAque participin en l’enquesta de forma massiva per aconseguir “que l’aportació de les infermeres en aquest nou servei assistencial que s’incorpora a la cartera del Sistema Nacional de Salut, arribi a tothom i amb la màxima humanitat i les màximes garanties, tant per a les persones en situació de final de vida com per a les infermeres i infermers que hi tindrem un paper important en el seu desplegament”, explica la degana del Consell, Estrella Martínez, recordant que “el Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya, en el capítol Valors infermers i compromís ètic, dedica específicament quatre articles a la regulació de la professió en el procés de Final de vida”.

L’esmentat codi ètic fa referència a l’obligació infermera de vetllar perquè en el procés de final de vida es respectin les creences i valors de la persona atesa, perquè mori d’acord amb el propi ideal de bona mort. Un acompanyament que contempla la cura infermera en el seu espectre més ampli per proporcionar el màxim confort i benestar possible a aquestes persones i, també, a llurs famílies.

“I per garantir aquesta actuació infermera és imprescindible que participem en la presa de decisions clíniques, però també en les polítiques que afecten la nostra competència assistencial. L’avaluació de l’esforç terapèutic o la prestació de les cures pal·liatives, més enllà de la valoració clínica, ens situen històricament al costat del pacient, de la persona. Aquest coneixement humà i la nostra capacitació professional han d’avalar el desplegament d’una Llei molt complexa i, també, molt necessària. És per això que és vital que les infermeres participem de forma massiva en aquesta enquesta. Les persones que acompanyem, des del seu naixement fins al final de vida, i les seves famílies confien en nosaltres”, afirma Estrella Martínez.

El temps aproximat per respondre a l’enquesta és de 10 minuts i les dades que es demanen es recullen de forma anonimitzada per part del Departament de Salut.

 

Links d’interès
Enquesta de la Llei d’eutanàsia
Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia (BOE)
Codi d’ètica de les Infermeres i Infermers de Catalunya