Avenços en el consens d’indicadors per a l’avaluació de l’atenció integrada en Salut Mental i Addiccions

Imprimir aquesta noticia
La coordinació, els recursos i serveis comunitaris, la rehabilitació psicosocial, la detecció precoç i la continuïtat de l’atenció en les transicions entre els nivells assistencials; punts estratègics per a la integració SMiA segons el grup d’experts que ha elaborat l’estudi i en el qual participa el Consell d’Infermeres.

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha fet públics, el passat mes de desembre, els resultats de l’estudi de “Consens d’indicadors per a l’avaluació de l’atenció integrada en Salut Mental i Addiccions (SMiA)”, en el qual ha participat el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), a través de la Comissió de Salut Mental de la corporació.

Aquest consens Delphi modificat –metodologia que cerca l’acord entre experts, mitjançant un procés de discussió interactiu– es va dur a terme el maig de 2022 amb l’objectiu de prioritzat els indicadors més rellevants per a l’avaluació de l’atenció integrada en SMiA, des de la diversitat de perfils professionals i àmbits de treball. En total, s’ha aconseguit prioritzar 27 indicadors dels 60 punts d’avaluació identificats, encapçalant-ne la llista:

  • Coordinació amb serveis socials o altres recursos (habitatge, educació, justícia, etc.).
  • Recursos i serveis comunitaris de SMiA.
  • Rehabilitació psicosocial per a la integració plena en la comunitat.
  • Detecció precoç de problemes de SMiA a nivell individual en atenció primària, atenció primària especialitzada i/o comunitària.
  • Continuïtat de l’atenció en les transicions entre dispositius/unitats/nivells assistencials.

Aquests indicadors prioritzats (entre els que també hi ha salut percebuda i experiència del pacient) serviran per establir un model d’avaluació de l’atenció integrada en SMiA i els esmentats indicadors es calcularan per als territoris de Catalunya, comparant-ne els resultats segons si actualment tenen o no implementats programes integrats en SMiA.

Els experts esperen també que aquesta avaluació ajudi a detectar aquelles pràctiques i característiques que puguin explicar el millor o pitjor acompliment dels programes avaluats en termes de qualitat assistencial i contribuir a la seva millora.

El projecte d’integració SMiA liderat per l’AQuAS es va iniciar el gener de 2020, està finançat per l’Instituto de Salud Carlos III (PI19/01119) i compta amb la participació de l’eHealth center de la Universitat Oberta de Catalunya, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el CIBERESP, i la Fundació Avedis Donabedian, dins del marc col·laboratiu de la xarxa REDISSEC (Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas).

 

Informació del projecte