Atenció integrada i centrada en la persona fràgil

Imprimir aquesta noticia
La degana Glòria Jodar assisteix a la “Jornada sobre la integració de l’atenció a persones fràgils, PCC i MACA a Catalunya”.

“Una mirada centrada en necessitats, proactiva, integrada i orientada als resultats que són importants per les persones”, aquest és el principal repte de l’atenció de les persones fràgils identificat en el decurs de la “Jornada sobre la integració de l’atenció a persones fràgils, PCC i MACA a Catalunya” celebrada avui 15 de novembre, a l’Auditori del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) I a la qual ha assistit la degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), la Dra. Glòria Jodar.

La convocatòria a la sessió ja apuntava que, tot i que al llarg dels darrers anys, a Catalunya “s’han realitzat múltiples avenços en aquest àmbit. Ara ha arribat el moment de fer un pas endavant definitiu, de la mà tant de l’actualització del model d’atenció, com de la incorporació d’eines facilitadores, del lideratge professional, de les pràctiques col·laboratives i de la planificació territorial”. Una atenció integrada que persegueix un canvi de paradigma i passar d’un enfocament eminentment “centrat en la malaltia, reactiu, fragmentat i paternalista”. Una “estratègia que les infermeres compartim i, en favor de la qual, orientem la nostra cura infermera cap a un model salutogènic en què infermera i persona atesa compartim decisions, promocionant l’autocura i la responsabilitat de les persones sobre la seva pròpia salut”, ha manifestat la Dra. Jodar.

Sota el lema “Una nova era en la personalització i la planificació territorial de l’atenció a les persones fràgils, amb cronicitat complexa o avançada”, el conseller de Salut, Manel Balcells, inaugurava la trobada que ha reunit professionals de totes les disciplines.

La “Presentació del Pla territorial de millora i integració de l’atenció a les persones fràgils, PCC i MACA”, ha vingut de la mà de Jordi Amblàs, codirector de l’Equip Motor de l’Atenció integrada social i sanitària que lideren els departaments de Salut i de Drets Socials.

També hi ha hagut temps per una retrospectiva al voltant dels 10 anys del Programa PCC/MACA, durant la quals’han exposat els aprenentatges i els reptes de futur identificats.

Dividit en tres blocs temàtics, la jornada ha abordat els elements clau per a la individualització de les intervencions –model d’atenció i eines– i s’han exposat diferents experiències i metodologies per a incrementar la capacitat d’identificar les persones fràgils i l’acció col·laborativa entre els diferents àmbits i nivells assistencials. Fins i tot, la incorporació de les TIC a l’estratègia de segmentació ha ocupat part del programa.

En aquesta primera part, també s’ha tractat la millora del diagnòstic situacional i del pla individualitzat d’atenció o com prevenir les crisis. Els consensos per instaurar un sistema de valoració multidimensional/geriàtrica ràpida (VIG-express) o per a l’estandardització de les escales i eines de la valoració, han estat els eixos principals de la segona de les taules; en la qual també s’ha parlat de l’adequació de la prescripció farmacèutica orientada a un model de Prescripció Centrada en la Persona. La presa de decisions compartida i l’apoderament de les persones i del seu entorn cuidador, amb iniciatives com el Programa Pacient i Cuidador Expert; i la importància de promoure sistemes que permetin compartir la informació i la coordinació (PIIC 3.0) d’aquesta assistència integrada han estat altres dels temes tractats, avantsala d’una ponència sobre com “Transformar el sistema per adaptar-se a les necessitats reals de les persones, grans fràgils, amb cronicitat complexa i avançada”.

La segona part de la jornada, entorn dels “Elements clau per a la planificació territorial de la resposta”, ha abordat aspectes organitzatius, el potencial de la visió sistèmica o la capacitat per crear xarxes territorials que donin resposta específica a les persones fràgils, amb l’exposició de programes com la Ruta de complexitat 2.0 (PCC/MACA) o el MADIT Anoia. A més, s’ha abordat l’atenció a la fragilitat de les persones de menys edat, amb propostes per a promoure un model organitzatiu d’atenció integrada a la població infantil i juvenil amb necessitats pal·liatives.

Un altre dels temes sensibles tractats ha estat el de les transicions entre els diferents àmbits assistencials i s’han especificat protocols de derivació directa des de l’APiC a les Unitats de Subaguts d’Atenció Intermèdia o les pràctiques col·laboratives/atenció compartida entre
àmbits assistencials i professionals: la connexió entre l’Atenció Primària i l’àmbit residencial, el projecte d’atenció integrada sanitària i social en l’àmbit domiciliari, la incorporació dels serveis de Teràpia Ocupacional a l’Atenció Domiciliària o el ProPCC que connecta tots els àmbits assistencials del sistema de Salut.

L’adaptació dels dispositius assistencials per donar resposta a les crisis ha tancat el segon dels blocs amb experiències com el projecte territorial d’atenció domiciliària integrada en cronicitat i complexitat ADIC Lleida, la Taula de fragilitat del SEM o el mateix Pla nacional d’urgències de Catalunya (PLANUC).

El tercer i últim dels blocs temàtics ha introduït altres elements facilitadors de la integració i s’han divulgat els principals elements de suport a l’abast dels professionals, coneixements sobre les oportunitats de l’entorn digital col·laboratiu (el visor de Cronicitat), els indicadors a l’abast en temps real amb el nou quadre de comandament o les innovacions en el programa formatiu pels professionals implicats en l’atenció de les persones amb fragilitat.

La jornada ha finalitzat amb la lectura de conclusions i cloenda a càrrec de la directora general de Planificació i Recerca en Salut, Aina Plaza.

 

Foto © CCIIC i SEM