12M Dia Internacional de les Infermeres: “Cultura de cura: cultura infermera”

Imprimir aquesta noticia

ARTICLE DE LA DEGANA, AMB MOTIU DEL 12 MAIG, DIA INTERNACIONAL DE LES INFERMERES 2013

Potser, algun 12 de maig, celebrarem el Dia de les Infermeres de manera més festiva que reivindicativa. Tant de bo, però encara el dia d’avui, cal alimentar el discurs posant en valor el nostre nom d’INFERMERA: el nom que defineix QUÈ SOM, QUÈ FEM i, alhora, ens fa VISIBLES i reafirma la nostra IDENTITAT com a PROFESSIÓ. Una identitat que, emmarcada en la CIÈNCIA DE LA CURA, que és humanista i amb valors essencials contemplats en el nostre CODI D’ÈTICA, exercim des del coneixement profund i científic de la nostra disciplina.

Els nostres objectius professionals són senzills: oferir cures que integren l’atenció relacional, psicosocial i física, com un tot, per mantenir i millorar la salut a totes les persones, famílies i comunitats. Aportació infermera que desenvolupa accions cuidadores posant la PERSONA EN EL CENTRE, sempre.

Però estem en un sistema amb un biaix clar, molt més basat en la curació i poc en la salut pública. Potser és per això que les infermeres ens trobem atenent una població envellida –amb comorbiditats, cronicitats i dependència– i immerses en un sistema que es resisteix a reconèixer la interdependència entre “Cura i Curació” per assolir un model de futur que s’allunyi de les estructures actuals.

És en aquest desequilibri que, penso, rau l’esgotament i la desil·lusió de tantes i tantes infermeres i infermers que abandonen el seu centre de treball o, fins i tot, la professió. Manca construir una cultura de cura professional que col·loqui les infermeres en l’espai que mereixem –i dominem– i abordar el seu encaix en el sistema, per donar resposta a una societat que necessita ser cuidada amb rigor científic, qualitat i seguretat.

Aquest 12 de maig, les infermeres reclamem que les cures professionals integrin salut i benestar, des d’una perspectiva social i amb la persona com a protagonista. Un nou model que ens permeti maximitzar la capacitat d’AUTOCURA i que, des del coneixement profund i científic de la professió, les INFERMERES HEM DE LIDERAR. Les persones i el planeta necessiten cultura de cura i cures professionals infermeres.

 

Dra. Glòria Jodar Solà

Degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya

Barcelona, 12 de maig de 2023