Estàndards de coneixement en el Grau d’Infermeria pels àmbits d’interacció

Imprimir aquesta noticia

Aquest document elaborat pel Col·legi d’Infermeres de Barcelona i adoptat pel Consell, conté la llista de medicaments, subjectes o no a prescripció mèdica, que s’ha pogut constatar formen part de la pràctica infermera habitual en l’àmbit de cura de ferides, estomes, dolor i emergències. S’evidencia el curs, l’assignatura i la universitat on es proporciona la formació en el Grau d’Infermeria. El treball respon als requeriments d’identificació dels estàndards de coneixement que exigeix el projecte de Decret pel qual es regulen les condicions i les normes d’organització per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part de les infermeres i els infermers, elaborat des del Departament de Salut i en tràmit d’aprovació.

   2019 Estàndards de coneixement en el Grau d’Infermeria pels àmbits d’interacció