Documents de referència

Imprimir aquesta pàgina
Guia d’assistència al part a casa

La nova  Guia del part a casa de Catalunya veu la llum després de la feina col·laborativa realitzada per la Comissió de Llevadores del Consell amb l’Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya (ALPACC), l’Associació Catalana de Llevadores (ACL) i la Federació d’Associacions de Llevadores Espanyola (FAME).

 Guia d'assistència al part a casa (Català)

 Guía de asistencia al parto en casa (Castellà)

Indicadors d’avaluació de les cures infermeres

Document on es descriuen 38 indicadors que permeten l’avaluació integral i sistemàtica de les cures infermeres i la seva aportació a la salut de la població: 11 són exclusius de l’atenció primària, 5 corresponen exclusivament a la línia hospitalària, 16 els comparteixen les línies hospitalària i sociosanitària i 6 s’adeqüen a les tres línies d’atenció.

2014 Indicadors d’avaluació de les cures infermeres