Les infermeres i infermers de Catalunya han prescrit en un any més de 172.000 tractaments amb signatura pròpia

Imprimir aquesta noticia

El Departament de Salut ha fet balanç avui del primer any de prescripció infermera amb signatura electrònica pròpia. En total, gairebé 30.000 infermeres i infermers acreditats i 172.519 tractaments prescrits –Barcelona 107.059; Girona 21.120; Camp de Tarragona 19.187; Lleida 9.108; Terres de l’Ebre 8.038, Catalunya Central 7.703, Alt Pirineu i Aran 304–.

Estrella Martínez, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) ha destacat la importància de la integració de la prescripció infermera en el sistema de recepta electrònica (SIRE) i espera “que s’aprovin amb celeritat les diferents guies de pràctica clínica i es reflecteixin en el catàleg de productes i medicaments subjectes a prescripció infermera. Aquesta autonomia en els tractaments ens permetrà millorar i agilitar l’atenció i cura dels nostres pacients”. Martínez, ha volgut agrair la tasca que estan fent els quatre col·legis territorialsCOIB, COIGI, COILL i CODITA– en aquest procés de desplegament i acreditació de les infermeres catalanes.

 


NOTA DE PREMSA

Departament de Salut, 8 de febrer de 2022

Les infermeres i infermers de Catalunya han prescrit en un any més de 172.000 tractaments amb signatura pròpia

Els professionals infermers de Catalunya han prescrit en un any un total de 172.519 tractaments mitjançant recepta electrònica, amb signatura pròpia. Aquest procés de certificació, que va començar fa poc més d’un any, era una reclamació històrica de la professió atès que permet millorar la qualitat de l’atenció i disminuir la duplicitat de visites i d’esperes innecessàries.

Per regions sanitàries, les infermeres i infermers n’han prescrit a Barcelona 107.059; a Girona 21.120; al Camp de Tarragona 19.187; a Lleida 9.108; a les Terres de l’Ebre 8.038, a Catalunya Central 7.703, i finalment a l’Alt Pirineu i Aran 304.

Respecte als medicaments que estan autoritzats a prescriure hi ha, entre d’altres, protectors gàstrics, analgèsics, antiinflamatoris, productes per a la tos, les vitamines o els suplements minerals. Les prescripcions més habituals són les relacionades amb cures i, entre els medicaments, els més indicats han estat el paracetamol i l’ibuprofèn.

La directora de la Direcció General de Professionals de la Salut, Montserrat Gea, ha valorat positivament aquest primer any d’implementació del procés: “Des del Departament de Salut apostem perquè tots els professionals de la salut puguin desenvolupar les màximes competències al sistema. I, per tant, la prescripció infermera és un pas més per fomentar l’autonomia d’aquest col·lectiu i, a més a més, incrementar la capacitat de resolució, disminuir els temps d’espera i augmentar la satisfacció dels usuaris”.

Prop de 30.000 infermeres i infermers acreditats

Per poder signar la prescripció en el format de recepta electrònica, cal que els professionals infermers tinguin l’acreditació prèvia corresponent. Precisament, des que es va iniciar aquest procés, ara fa poc més d’un any i fins el 31 de desembre de 2021, s’han acreditat 28.809 infermeres i infermers d’arreu del país. D’aquest total, s’han emès 6.219 certificats digitals al Col·legi Oficial d’Infermeres i infermers de Barcelona; 791 certificats digitals al Col·legi Oficial d’Infermeres i infermers de Tarragona; 627 al Col·legi Oficial d’Infermeres i infermers de Girona i 515 al Col·legi Oficial d’Infermeres i infermers de Lleida.

El procés per obtenir l’acreditació és llarg i complex i s’ha anat desplegant per tot el país de manera progressiva. El requisit principal és comptar amb més d’un any d’exercici professional. En cas que faci menys temps que exerceixen poden fer una formació específica.

Un dels reptes del Fòrum de Diàleg Professional

Aquest procés de prescripció de medicació o productes sanitaris mitjançant recepta electrònica amb signatura pròpia s’emmarca dins el repte 16 del Fòrum de Diàleg Professional on les infermeres i infermers participants reclamaven seguretat jurídica en el sí de les activitats de prescripció, una de les línies que el col·lectiu identificava com a prioritari.

I tot aquest procés de prescripció ha estat possible gràcies a un treball realitzat de forma coordinada i col·laborativa entre la Direcció General de Professionals de la Salut del Departament de Salut; la Gerència del Medicament del Servei Català de la Salut, els quatre Col·legis professionals i el Consell de Col·legis i els diferents proveïdors del SISCAT.