La COVID19, declarada malaltia professional per a sanitaris i sociosanitaris

Imprimir aquesta noticia

El Consell de Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Catalunya valora molt positivament l’aprovació del Reial Decret, publicat en el BOE d’avui 3 de febrer, que regula la infecció per COVID19 com a malaltia professional. Una petició de les organitzacions col·legials que, el dia d’avui i pel que fa al col·lectiu infermer, sumen més de 80.000 professionals contagiades arreu de l’Estat, des que va començar la pandèmia.

La mesura, que és de caràcter retroactiu, suposa una ampliació de les prestacions per a les i els professionals dels centres sanitaris i sociosanitaris que durant l’exercici de la seva professió hagin contret el virus SARS-CoV-2; i la temporalitat de la consideració comprèn des de la declaració de la pandèmia mundial per part de l’Organització Mundial de la Salut, fins a l’aixecament per part de les autoritats sanitàries de totes les mesures de prevenció adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19.

La norma també estipula que els serveis de prevenció de riscos laborals hauran d’emetre el corresponent informe on es faci constar que en l’exercici de la seva professió ha estat exposat a virus i, en el període abans esmentat.

Per a més informació:
Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico