Incentiu de 2000 euros anuals per a les infermeres i llevadores que ocupin places d’AP en zones rurals de difícil cobertura

Imprimir aquesta noticia
Salut anuncia un “Pla d’ocupació de places de difícil cobertura en l’àmbit rural a l’atenció primària que, a més d’incentius econòmics, inclou mesures per afavorir el projecte personal i professional.
A Catalunya, 1 de cada 5 equips d’atenció primària de l’àmbit rural és considerat de difícil cobertura.

El conseller de Salut, Manel Balcells, va presentar ahir, dia 8 de febrer, el el “Pla d’ocupació de places de difícil cobertura en l’àmbit rural a l’atenció primària” que, com a complement del pla de muntanya actual, suposa una dotació pressupostària global d’11,5 milions d’euros.

El complement econòmic anual ascendeix a 2.000 euros en el cas d’infermeres i llevadores, així com treballadores socials; i a 3.500 euros per als metges i metgesses de medicina familiar i comunitària i pediatres.

El Departament ha identificat 73 EAP de difícil cobertura, un de cada cinc equips d’atenció primària d’àmbit rural i ha avançat que, amb l’objectiu d’atraure talent en aquests centres, a més dels incentius econòmics, es promouen mesures de caràcter més social per afavorir el projecte de vida. En l’àmbit professional es desplegaran mesures com la de facilitar la investigació i la docència, la formació continuada, la connexió amb professionals del sistema de salut i la priorització d’interconsultes, el lideratge, i la flexibilització de la jornada, garantint el servei, entre d’altres. Pel que fa a l’àmbit personal, el Pla preveu, amb col·laboració amb les entitats municipalistes, mesures per afavorir l’habitatge, la mobilitat, l’ocupació de la unitat familiar o subvencions per a formació, entre d’altres. Per aquestes mesures, Salut establirà acords de col·laboració amb diferents entitats municipalistes.

EAP de difícil cobertura a l’àmbit rural

Pel tal d’identificar els EAP de difícil cobertura de l’àmbit rural, Salut va crear un indicador sintètic amb 6 indicadors ponderats que tenen en compte la distància de l’equip de primària a l’hospital, l’alta ruralitat, la sobrecàrrega estacional, les guàrdies, la distància al consultori local i l’envelliment de la població. Aquests indicadors permeten determinar diferents nivells de llocs de difícil cobertura, categoritzats en nivell alt, mig i baix.

Es tracta d’un mètode robust, que permet actualitzar-se periòdicament i discriminar adequadament els llocs de difícil cobertura estructural. Aquest indicador sintètic és el que ha permès identificar d’entre els 378 EAP de Catalunya, els 73 equips de difícil cobertura, la gran majoria de l’Institut Català de la Salut (ICS). I és que l’ICS gestiona aproximadament el 80% dels EAP del país. Concretament, l’estudi de Salut ha identificat 61 EAP de l’ICS de difícil cobertura: 36 de nivell alt i 25, de mig.

De la resta d’EAP del sistema de salut, 6 són considerats de nivell alt i, 6 més, de nivell mitjà.

Tots els EAP de la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran són considerats de nivell alt de difícil cobertura, mentre que en l’anàlisi del Departament de Salut no s’ha identificat cap centre de les regions sanitàries de Barcelona ciutat, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud.

Foto: Ariadna Creus i Àngel García (Banc Imatges Infermeres)