Front comú del Consell i les societats científiques per millorar la situació de les infermeres

Imprimir aquesta noticia

L’AIFiCC, l’ACL, l’ACITSL, l’ASCISAM, l’ACIP i la SCGiG es reuneixen amb la degana Glòria Jodar per abordar qüestions com el desplegament del model especialista, la categoria professional i els convenis especialistes o l’activitat de les comissions del Consell.

La seu del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) ha reunit avui, dijous de 4 de maig, les societats científiques infermeres, convocades per la degana de la corporació per tractar temes que afecten l’ordenació de la professió en tots els seus àmbits d’especialització i expertesa.

La Dra. Glòria Jodar ha obert la sessió amb una introducció al consens que ha de guiar el desplegament del Model d’Especialitats Infermeres de Catalunya (MEIC), un projecte liderat pel Consell, els col·legis territorials (COIB, COIGI, COILL i CODITA) i les mateixes societats científiques que, des de cadascuna de les especialitats acreditades, participen en l’estratègia conjunta elaborada pel Grup de Treball I per a la fase operativa del Fòrum de Diàleg Professional i que té com a objectiu l’impuls de les polítiques de planificació i d’ordenació de la professió infermera.

El segon dels temes tractats a la reunió, en la qual també ha participat per via telemàtica el secretari del CCIIC, Miquel Àngel Calderó; s’ha centrat a les categories professionals del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) i els convenis especialistes amb una anàlisi i valoració dels acords signats.

El tercer punt de l’ordre del dia ha fet un repàs de l’activitat i iniciatives que s’estan duent a terme des de les comissions de treball de les diferents especialitats infermeres del Consell.

La trobada ha servit també per refermar sinergies entre el Consell i les societats científiques en una estratègia compartida que permeti el desenvolupament professional de les infermeres i millori la seva situació, en general; però que tingui en compte la diversitat d’àmbits de cura i casuístiques que afecten les infermeres de cadascuna de les especialitats.

A la reunió han participat Ester Giménez, presidenta de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC); Mariví Cambredó, Encarna López i Elena González, presidenta, vicepresidenta i vocal respectivament de l’Associació Catalana de Llevadores (ACL); Belén Serrano, presidenta de l’Associació Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral (ACITSL); M.Teresa Romero Pina, vicepresidenta de l’Associació Catalana d’Infermeria en Salut Mental (ASCISAM), Susanna Campo, presidenta de l’Associació Catalana d’infermeria Pediàtrica (ACIP); i Montse Solé, vocal de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGiG).