Es tanca la recollida de dades de l’enquesta de Consensus de la Prescripció Infermera

Imprimir aquesta noticia
Health consensus - Es tanca la recollida de dades de l’enquesta de Consensus de la Prescripció Infermera

L’estudi sobre el Consensus Prescripció Infermera ha tancat la fase de recollida d’opinions dels professionals de la salut implicats en el futur desplegament de la prescripció infermera: infermers/es, metges/ses i farmacèutics/ques.

 

La iniciativa està impulsada des del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i té l’objectiu de mesurar el grau de consens, potencialment entre tots els professionals implicats en la prescripció infermera a Catalunya, mitjançant la participació en una enquesta basada en la metodologia Health Consensus.

 

L’enquesta s’ha distribuït a través de les empreses de salut i patronals: l’Institut Català de la Salut (ICS), La Unió, El Consorci de Salut i Social de Catalunya, l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) i L’Associació Catalana d’Entitats de la Salut (ACES).

 

Els professionals han pogut respondre de forma confidencial qüestions com l’impacte de la qualitat, la seguretat i la continuïtat de l’atenció que rep la persona atesa, la satisfacció dels professionals, l’afectació de les càrregues de treball, les necessitats formatives i la relació amb la resta de professionals.

 

 

Continuïtat del 1er estudi del 2016

 

L’estudi va tenir una 1a fase, realitzada amb la participació de 376 professionals de dos centres d’atenció primària del Baix Llobregat. Un estudi que va ser publicat en el número 8 de la Revista de Innovación Sanitaria y Atención Integrada (RISAI), el 2016.
D’aquest primer estudi acotat al Baix Llobregat es va concloure que hi ha un alt nivell d’acord en considerar que el desplegament de la prescripció infermera milloraria la continuïtat assistencial, així com l’atenció centrada en les persones