El Govern tanca el procés de consulta pública del projecte de decret de la prescripció infermera amb un 93% de valoracions favorables

Imprimir aquesta noticia
El Govern tanca el procés de consulta pública del projecte de decret de la prescripció infermera amb un 93% de valoracions favorables

El Govern ha tancat a data 10 de setembre el procés de consulta pública del projecte de decret pel qual es regulen les condicions i les normes d’organització per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part de les infermeres i els infermers. Una consulta pública que ha estat un pas fonamental en el que el Govern ha donat a conèixer les raons que fan que aquesta regulació sigui necessària. La consulta ha recollit 59 opinions, de les quals 55 són a favor, de la necessitat de regular el marc organitzatiu que empari l’exercici professional de les infermeres catalanes en relació a la prescripció infermera.

 

Des del portal de participació ciutadana en línia de la Generalitat de Catalunya, participa.gencat.cat, els ciutadans i diferents actors de la societat civil han pogut opinar sobre la memòria preliminar del projecte de decret de la prescripció infermera. Cal recordar que el text del decret en base a l’acord entre el Departament de Salut i el Consell.

 

La consulta pública s’ha formulat a través de tres preguntes:

 

  • Considera que és necessari organitzar la indicació i l’ús de medicaments i de productes sanitaris per part de les infermeres? Creu que suposarà un benefici per a les persones ateses pels equips assistencials?
  • Considera adequats els termes generals en què vol basar-se la regulació que impulsa el Govern de la Generalitat?
  • S’haurien de preveure altres objectius diferents als esmentats prèviament?

Aquestes preguntes han estat contestades també en el marc de la consulta pública pel propi Consell d’Infermeres i Infermers de Catalunya, pel Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona, que ha aportat els fonaments jurídics que justifiquen aquesta regulació, i l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC).

 

Un cop tancada aquesta fase, el procés de tramitació de la norma segueix amb la fase valoració de les consideracions rebudes i la realització de l’informe jurídic pertinent, segons va informar la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitaria.

 

Seguirem informant de l’evolució de la tramitació d’un decret llargament esperat i que va ser anunciat pel Departament de Salut el passat 30 de de juny després de 15 mesos de treball a fons en seu contingut.

 

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, agraeix totes les opinions aportades tant per professionals de la salut, infermeres i metges, com per ciutadans, que recullen majoritàriament la necessitat de regular quelcom que les infermeres ja fan cada dia en el seu exercici pràctic, no esdevenint en cap cas una competència nova.

 

Ans el contrari. Per això cal regular el que les infermeres i els infermers fem cada dia, ho fem bé i cal que puguem seguir fent-ho amb plena seguretat jurídica.

 

Estem convençudes que la norma esdevindrà un benefici efectiu per a l’atenció a les persones i al sistema de salut català.