El Consell s’adhereix al document “Protegits col·lectivament: #LesVacunesFuncionen”

Imprimir aquesta noticia

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya s’ha adherit al document conjunt del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs  i Estomatòlegs de Catalunya i el propi consell representant de les infermeres i infermers catalans.

 

Setmana Mundial de la Immunització

 

Protegits col·lectivament: #LesVacunesFuncionen

 

Les vacunes salven milions de vides, redueixen la càrrega de malaltia i contribueixen decisivament a millorar l’esperança de vida. La vacunació és una de les intervencions sanitàries més segures, més efectives i amb un millor índex de cost-efectivitat de què disposem.

 

La Setmana Mundial de la Immunització, del 23 al 28 d’abril, té l’objectiu de posar de manifest les accions col·lectives necessàries per garantir que tots estem protegits en front de les malalties infeccioses que es poden prevenir mitjançant la vacunació, tant en la infantesa com en la vida adulta i en determinats àmbits laborals, especialment el dels professionals sanitaris. El lema d’aquest any 2018 és Protegits col·lectivament: #LesVacunesFuncionen.  

 

A Catalunya, la normalitat és que la població es vacuni. Aquest és un fet de gran rellevància i responsabilitat socials, tant des del punt de vista individual com col·lectiu. Les cobertures vacunals del calendari comú infantil són superiors al 95%, cosa que ens permet gaudir de l’anomenada immunitat de grup: els pares que vacunen els seus fills ajuden solidàriament a què els infants que no es poden vacunar per indicació mèdica (degut a causes com al·lèrgies, immunodepressió, etc.) estiguin protegits.  

 

Però també així es protegeixen indirectament aquells infants als quals els seus pares decideixen no vacunar adequadament, fenomen que es coneix com a reticència a la vacunació. La disseminació ràpida i irresponsable d’informació falsa, afavorida darrerament per les xarxes socials, que hi ha al darrera d’aquest fenomen s’ha de combatre i respondre amb rigor i amb evidències científiques. Si disminueixen les taxes de vacunació, perdem la immunitat de grup i augmenta el risc d’epidèmies, com està passant a França o a Itàlia amb el xarampió.  

 

En el món de la salut pública i de les vacunes, la falsa ciència comporta danys reals. Els professionals sanitaris som la font principal d’informació per a la població a la qual servim. Hem d’estar sempre ben informats i formats per poder mantenir la confiança que els ciutadans i les ciutadanes ens fan cada dia.  

 

Els representants dels col·lectius professionals sanitaris de Catalunya implicats de manera directa amb la vacunació donem ple suport a la recomanació que fan la Comissió Europea i el Parlament Europeu per tal que millorin les taxes de vacunació d’infants, adults i professionals, s’afronti l’amenaça que per a la salut de tots suposa la reticència a la vacunació i es treballi per arribar a un calendari i a un registre comuns de vacunació a la Unió Europea. 

 

Protegir-se és protegir-nos: les vacunes salven vides.

 

Descarrega’t el document