El CCIIC i l’ACL demanen a la RAE que elimini del diccionari el terme ‘doula’ com a sinònim de llevadora

Imprimir aquesta noticia

La Comissió de Llevadores del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i l’Associació Catalana de Llevadores (ACL) han dirigit avui un comunicat conjunt en el qual demanen a la Real Academia Española (RAE) que es procedeixi a la revisió de la definició de la paraula ‘doula’, així com la retirada de la seva accepció com a sinònima de –”doula – 1. f. Persona, generalmente mujer, capacitada para prestar asistencia, orientación y apoyo emocional a una mujer durante el embarazo, el parto y el posparto. / Sin.: comadrón, matrón, matrono, partero, comadre.”– que figura en el Diccionario de la lengua española.

En el seu escrit, el CCIIC i l’ACL aclareixen a la RAE que “la llevadora és una professional sanitària reconeguda legalment a l’Estat Espanyol, així com a nivell internacional, que està subjecta a una formació acadèmica pregraduada i postgraduada, tal com estableixen la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias i l’Orden SAS/1349/2009, de 6 de mayo, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) en la qual s’estableixen les competències de les llevadores”.

A més, incideixen que la llevadora és “una professional especialista que ha cursat la formació universitària de Grau en Infermeria (quatre anys) i la Formació Sanitària Especialitzada (FSE) d’Infermeria Obstètric – Ginecologia (dos anys) i, és per això, que el terme doula no pot ser considerat sinònim de la professió de llevadora, ja que no compleix els requisits legals anteriorment descrits”.

El comunicat, emès el matí d’avui, ja ha rebut resposta de la Secretaria de la RAE que agraeix la notificació i informa que hacemos llegar al Instituto de Lexicografía de la RAE para su estudio”.

Es pot consultar el comunicat en PDF en el següent enllaç.

 

Foto: Llevadora atenent un part © Ariadna Creus i Àngel García (Banc Imatges Infermeres)