Biaix de gènere i salut de les dones catalanes

Imprimir aquesta noticia
L’Institut Català de les Dones presenta l’informe del dossier estadístic ‘Les dones a Catalunya’ de 2023, elaborat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere i del qual el CCIIC és membre.

El 2022, el 76,2% de les dones catalanes percebien la pròpia salut com a positiva (5,9 punts percentuals per sota dels homes), tot i que el 41,1% afirmava patir alguna malaltia crònica (homes 34,6%) i el 16,3% alguna discapacitat (homes 12%).

Així es desprèn de la sisena edició del dossier estadístic ‘Les dones a Catalunya’, elaborat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere i del qual el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) és membre; que l’Institut Català de les Dones (ICD) va presentar ahir, 10 de juliol, davant el 12è plenari de l’OIG.

L’informe de 2023, proporciona una visió detallada de les desigualtats que afecten les dones a Catalunya, analitzant àrees com el treball, la formació, la cultura, la salut, l’esport, les tecnologies de la informació, el poder i les cures i conciliació.

Meritxell Benedí Altés, presidenta de l’Institut Català de les Dones, va subratllar que “encara que la situació de les dones és millor en molts àmbits, les dades mostren que continuem vivint moltes desigualtats”.

LA SALUT DE LES DONES A CATALUNYA

Pel que fa a la salut, el dossier atribueix als “processos de socialització i de la persistència d’estereotips i rols de gènere”, que les dones i els homes tinguin “diferents maneres de viure, de cuidar-se, d’emmalaltir, de respondre a les intervencions sanitàries i de rebre respostes del sistema sanitari davant dels problemes de salut”.

TRASTORNS ALIMENTARIS

Per exemple, en relació amb la seva imatge, “la pressió estètica és una de les formes de control i opressió més eficaces que pateixen les dones”. A Catalunya, segons l’Enquesta de salut de Catalunya de 2022, el 68,5% de les dones amb anorèxia a Catalunya tenia entre 15 i 44 anys; el 17,9% entre 45 i 64 anys; i el 13,7% entre 65 i 74 anys.

Pel que fa a la bulímia, el 60,8% de les dones tenia entre 15 i 44 anys, el 21,1% entre 45 i 64 anys, i el 18,1% entre 65 a 74 anys.

SOBREPÈS

L’excés de pes és un problema de salut pública que afecta significativament més els homes (56,2%) que les dones (43,7%); tot i que, a mesura que augmenta l’edat, disminueix el percentatge de dones amb pes saludable i augmenta l’obesitat.

SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA

L’informe avalua també la salut sexual i reproductiva, destacant la prevalença de la incontinència urinària. Les dones pateixen incontinència de mitjana en un 10,1% dels casos (homes 4,7%); problema que es va agreujant a mesura que les dones es van fent grans, arribant al 32% en dones de 74 anys en endavant (homes 24%). Respecte de la probabilitat de patir endometriosi a Catalunya, se situava en el 18% per a les dones d’entre 15 i 49 anys és del 18%.

Pel que fa a la interrupció voluntària de l’embaràs, entre els 20 i els 30 anys és l’etapa vital en què més es fa aquesta intervenció, amb una incidència especial entre els 20 i els 24. Des del 2018 la interrupció voluntària de l’embaràs se situa als voltants dels 21.000 casos a l’any. Cal destacar la caiguda fins a 19.500 casos durant el 2021, segurament a causa de la pandèmia. El 2022 se superen els 21.000 casos.

Quant a la prevenció, a Catalunya, un 17% de les dones de 25 a 64 anys s’han fet la prova de detecció del virus del papil·loma humà, un 73% de les dones de 25 a 64 anys s’han fet citologia vaginal periòdicament, i un 90% de les dones de 50 a 69 anys s’han fet mamografies.

SALUT MENTAL

En l’àmbit de la salut mental destaca la gran diferència per sexe en els casos de suïcidis, ja que encara que augmenta en els dos sexes des del 2018, els homes se suïciden en un nombre molt superior a les dones. L’any 2022, el 71,7% dels 614 suïcidis registrats corresponen a homes.

A més, el 24,1% de les dones enquestades manifesten patir ansietat i el 18,6% depressió, molt per damunt dels homes (15 / 10,1%, respectivament); mentre que només el 4,1% té diagnosticat trastorn mental, enfront del 5,1% dels homes.

ADDICCIONS

Pel que fa al consum de substàncies i addiccions, en general, les dones (19,6%) consumeixen menys tabac que els homes (28,8%). Ara bé, si fa cinc anys la diferència se situava en més d’11 punts percentuals, actualment la diferència s’ha reduït a 9 punts.

Igualment, les dones presenten en general un menor consum de risc d’alcohol que els homes, amb més de 5 punts percentuals de diferència el 2022. Però s’observa un augment de 2,2 punts percentuals entre 2017 i 2022 en el cas de les dones.

DONES UNIVERSITÀRIES: EL 72,2% DELS GRAUS EN SALUT

En l’àmbit universitari, el curs 2021-2022,les dones ja eren majoria, copant el 58,5% dels títols de Grau, el 56,5% dels màsters i el 51% dels doctorats.

També, en la segmentació per branques de coneixement, les dones són més i van obtenir el 72,2% de les titulacions de Grau en ciències de la salut, el 66,5% en arts i humanitats, el 61,2% en ciències socials i jurídiques i el 51,9% en ciències (física, química i matemàtiques); quedant només per davall en la branca d’enginyeria i arquitectura, on representaven el 27% de les titulacions.

 

PDF Les dones a Catalunya 2023 © Institut Català de les Dones. Observatori de la Igualtat de Gènere, Juny 2024

Foto © ICDones, Gencat