Aprovada la guia d’indicació infermera de medicaments subjectes a prescripció mèdica per al tractament de la febre

Imprimir aquesta noticia

Prescripció Infermera. Publicada al BOE de 3 de gener de 2024, la Resolució de 26 d’octubre de 2023 de la Dirección General de Salud Pública, per la qual es valida la “Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os: fiebre”.

L’aplicació d’aquesta nova guia a la pràctica assistencial, que autoritza la indicació infermera de l’Ibuprofén i el Paracetamol, en totes les presentacions que requereixen prescripció mèdica, té com a objectiu l’optimització de les competències professionals de les infermeres en el tractament de la febre, un dels símptomes més comunament abordats a l’àmbit sanitari, tant a l’Atenció Primària com a l’àmbit hospitalari i en persones de totes les edats, sent el principal motiu de consulta a les urgències de pediatria, i el segon a l’AP.

Entre les actuacions de valor de les infermeres en el tractament de la febre descrites per la guia, destaquen les accions d’educació adreçades a la persona atesa i/o el cuidador/a en el maneig del tractament farmacològic i de les cures associades; establir estratègies per millorar l’adherència terapèutica a la medicació mitjançant el seguiment i el control del tractament i el monitoratge dels resultats en salut; detectar i informar sobre efectes adversos relacionats amb el tractament farmacològic; realitzar un seguiment amb l’objectiu de prevenir l’aparició de complicacions associades al tractament i a la patologia mateixa; facilitar l’accessibilitat per a les actuacions relacionades amb la medicació evitant o reduint cites innecessàries o demores per a l’inici, la pròrroga, la modificació o la interrupció de tractaments; reduir la variabilitat a la pràctica clínica, adequant i actualitzant aquesta guia i els protocols que se’n derivin d’acord amb les últimes evidències disponibles; o maximitzar l’eficiència i l’efectivitat de l’atenció sanitària i els tractaments que se’n deriven.

Fins a la data, ja són set les guies assistencials publicades pel Ministerio de Sanidad –Anticoagulació Oral, Cremades, Diabetis, Hipertensió, Febre, Ferides i Ostomies– i dos els protocols específics –Cremades i Ferides– desenvolupats pel Departament de Salut.

GUIES I PROTOCOLS

Guia Anticoagulació Oral

Guia Cremades / Protocol Cremades

Guia Hipertensió i Diabetis

Guia Febre

Guia Ferides / Protocol Ferides

Ostomies