15 de novembre: “Menys alcohol”

Imprimir aquesta noticia
L’alcohol genera el 46% dels ingressos en Unitats Hospitalàries de Desintoxicació (UHD) i el 54% de les urgències hospitalàries, a Catalunya.
El 7% de les urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum d’alcohol són causades per menors d’edat i, entre aquestes, la proporció de dones és el triple que la d’homes (14% vs. 4%).
La campanya del Departament de Salut “Per a una bona salut emocional, menys alcohol és millor” alerta sobre la dependencia i efectes del consum i insta a adoptar dinàmiques d’oci més saludables.
#responsabilitatdetohom #menysalcoholesmillor #beumenysalcohol

L’alcohol és la substància que més inicis de tractament genera a Catalunya, des de l’any 1997. Així ho recull l’Informe Anual 2021 del Sistema d’Informació sobre Drogodependències de Catalunya que xifra en 5.877 les sol·licituds rebudes el 2021, un 44% dels tractaments iniciats per drogodependència.

Avui, 15 de novembre, es commemora el Dia Mundial sense alcohol, substancia que, juntament amb el tabac, és la droga que genera més morbimortalitat i conseqüències socioeconòmiques negatives a la nostra societat. És per això que la Subdirecció General d’Addiccions, VIH, ITS i hepatitis víriques, en el marc de la 10a Setmana de sensibilització sobre els riscos del consum d’alcohol, inicia una nova Acció comunicativa “PER A UNA BONA SALUT EMOCIONAL, MENYS ALCOHOL ÉS MILLOR”, amb l’objectiu de sensibilitzar la població en relació amb els beneficis que comporta beure menys alcohol per a la salut emocional.

Com a eix central es vol posar èmfasi en el fet que la salut emocional es veu compromesa amb la ingesta d’alcohol i que l’alcohol no és un bon aliat davant de les situacions estressants, decebedores o angoixants. En comptes de consumir, és important buscar suport en la família i les amistats i adoptar dinàmiques que ens ajuden a estar millor. I si és necessari cal buscar suport professional.

També en l’àmbit de l’atenció primària, i en el marc de “Suma Salut” (espai que integra els programes de prevenció i promoció de la salut a l’atenció primària), s’ha desenvolupat un material contextualitzat en el moment actual, per reduir el consum perjudicial de l’alcohol: “BEU MENYS ALCOHOL I COMENÇA A SUMAR”.  Una de les estratègies clau d’aquesta iniciativa, on Catalunya és pionera, és facilitar l’accés al cribratge, la intervenció breu i el tractament especialitzat, a través del programa Beveu Menys dissenyat per a millorar la prevenció del consum de risc de les persones ateses als centres de l’atenció primària a partir de la formació per iguals dels professionals, la potenciació d’una Xarxa de Referents (XaROH), la millora de la coordinació i la derivació amb la xarxa especialitzada.

EL CONSUM D’ALCOHOL A CATALUNYA

Segons l’enquesta EDADES 2019-2020, el seu consum és tan generalitzat que el 63% de la població d’entre 15 i 64 anys afirma haver consumit alcohol en els darrers trenta dies, prevalença més elevada en homes (72%) que en dones que en (55%); alhora que el 9% de la població de 15 a 64 anys (12% homes i 6% dones) afirma haver-se emborratxat en els darrers trenta dies.

Ara bé, en aïllar les dades referents al consum entre la població de menys edat, estudiants de secundària d’entre 14 i 18 anys, la taxa de consum mensual abasta el 52% dels joves amb una prevalença paritària entre nois i noies (51% / 52%), tal com recull l’ESTUDES 2021 i que eleva al 22% la prevalença de les borratxeres, sent més elevada entre les noies (23%) que entre els nois (20%).

Entre els efectes d’aquest consum, s’ha avaluat el de desinhibició associat al desenvolupament de situacions no desitjades. El resultat: una major prevalença de conductes violentes, relacions sexuals i penediment al dia següent, relacions sexuals sense preservatiu, no recordar la nit anterior o tenir ressaca l’endemà. Prevalences que es multipliquen per dos o per tres, en el cas del 5% de l’estudiantat que ha manifestat haver-se emborratxat o haver fet un consum intensiu, en l’últim mes. Així doncs, el 13-14% s’ha vist involucrat en alguna conducta violenta i el 33% han tingut relacions sexuals sense protecció.

Quan s’analitza el perfil de les persones que inicien tractament per alcohol, s’observa que el 74% són homes, amb una mitjana d’edat de 47 anys, el 37% viu amb la parella i el 23% viu sol. Respecte al nivell d’estudis, el 13% té finalitzats estudis superiors, el 51% estudis secundaris i el 29% estudis primaris, una distribució diferent de la població de Catalunya, en la qual només el 18% no ha assolit una formació superior als estudis primaris. Quant a la situació laboral, cal esmentar que el 42% treballa i el 31% està a l’atur, i és aquest darrer valor quatre vegades superior al de la població catalana. El 46% no ha fet cap tractament previ i el 40% n’havia fet algun per a la mateixa substància.

URGÈNCIES, INGRESSOS HOSPITALARIS I CONSULTES PER CONSUM D’ALCOHOL

La dependència a l’alcohol també ha suposat que el 46% dels ingressos a Unitats Hospitalàries de Desintoxicació (UHD) fossin causats per aquesta substància. Si analitzem el perfil de les persones que ingressen a una UHD, s’oberva que el 68% són homes, i que és la droga principal en la franja d’edat de més de 41 anys.

Per altra banda, el 54% de les urgències hospitalàries relacionades amb el consum de drogues estava directament relacionat amb el consum de alcohol. És important destacar que el 7% de les urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum d’alcohol són causades per menors d’edat i, entre aquestes, la proporció de dones és el triple que la d’homes (14% vs. 4%).

A part dels tractaments que es realitzen en els centres d’atenció i seguiment a les drogodependències, el Departament de Salut disposa d’un servei de consultes sobre drogues i addiccions. En aquest sentit, l’alcohol és també la droga que més consultes genera a la Línia Verda i al 061 Salut Respon, amb el 38% de les trucades, el 48% de les consultes electròniques i el 42% de les acollides.

Finalment, el consum d’alcohol provoca danys a tercers a més del mateix afectat, especialment en la conducció de vehicles. Segons dades del Servei Català de Trànsit, malgrat la reducció de la mobilitat i de les activitats d’oci nocturn durant l’any 2021, s’observa presència d’alcohol en el 25% dels conductors morts en accidents de trànsit.