Invasió competencial en determinades funcions reservades a les Infermeres i Infermers adscrits als serveis de radiología

Imprimir aquesta noticia

Informe del Consell de Col·legis amb l’objectiu d’analitzar el possible abast d’aquesta eventual invasió de competències per part dels tècnics en imatge per al diagnòstic, el seu impacte des dels diversos vessants, les mesures a adoptar i, si s’escau, les accions a emprendre.

2008 Invasió competencial en determinades funcions reservades a les Infermeres i Infermers adscrits als serveis de radiología.