Termes i condicions d’ús

Imprimir aquesta pàgina

Consell de Col·legis d’Infermes i Infermers de Catalunya amb domicili al C/ Carrer Rosselló, núm. 229, 4rt 2a B – 08008 – Barcelona – ESPANYA, posa a disposició al seu lloc web www.consellinfermeres.cat determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals es regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Consell de Col·legis d’Infermes i Infermers de Catalunya per part dels USUARIS que accedeixen al mateix. Les presents condicions generals s’exposen a l’USUARI del lloc web www.consellinfermeres.cat, a totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades als formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, emmagatzemi i accepti a través d’Internet. L’USUARI no pot introduir les seves dades sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc web de Consell de Col·legis d’Infermes i Infermers de Catalunya implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

 

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I D’ÚS

1.1.- La utilització del lloc web de Consell de Col·legis d’Infermes i Infermers de Catalunya no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, a excepció si aquest USUARI desitja consultar informació específica dels articles existents on caldrà que enviï un formulari bàsic. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeix estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se, l’USUARI, a realitzar un bon ús del web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament Consell de Col·legis d’Infermes i Infermers de Catalunya prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir-se en el lloc web, o a través del mateix, per qualsevol mitjà i qualsevol tipus de dany als sistemes de Consell de Col·legis d’Infermes i Infermers de Catalunya o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o l’enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar els servidors de la xarxa (“mail bombing”).

1.2.- Consell de Col·legis d’Infermes i Infermers de Catalunya podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure cinquena clàusula.

 

SEGONA.- CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han sigut elaborats i inclosos per:

2.1.- Consell de Col·legis d’Infermes i Infermers de Catalunya utilitzant fonts internes i externes de mode que Consell de Col·legis d’Infermes i Infermers de Catalunya únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- Tercers aliés a Consell de Col·legis d’Infermes i Infermers de Catalunya bé mitjançant col·laboracions directes en el lloc web o bé presents a través d’hiperenllaços o links a d’altres pàgines web o a notícies d’altres llocs dels quals no n’és titular. Consell de Col·legis d’Infermes i Infermers de Catalunya en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links o hiperenllaços.

L’USUARI que desitgi establir un hiperenllaç al seu lloc web la pàgina de Consell de Col·legis d’Infermes i Infermers de Catalunya no realitzarà cap ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició referides a aquest lloc web.

2.3.- Consell de Col·legis d’Infermes i Infermers de Catalunya es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

La disponibilitat dels articles està compromesa a la disponibilitat dels mateixos en el fabricant, Consell de Col·legis d’Infermes i Infermers de Catalunya no es fa càrrec de trencaments d’estoc al fabricant o pròpies i el comprador admet aquest fet en realitzar la compra desistint de qualsevol reclamació per aquesta causa. En cas de produir-se aquesta incidència se li notificarà immediatament al comprador per correu electrònic o per telèfon i en aquest cas se li realitzarà la devolució integra de la compra si no s’ha realitzat l’enviament.

 

TERCERA.- DRETS D’AUTOR I MARCA

Consell de Col·legis d’Infermes i Infermers de Catalunya informa que el seu lloc web així com els continguts propis, la programació i el disseny de la pàgina web es troben plenament protegits per drets d’autor, queda expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits a no ser que hi hagi consentiment exprés per part de l’empresa.

Consell de Col·legis d’Infermes i Infermers de Catalunya utilitza fonts externes per l’elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix enllaços o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació de les referides referències.

 

QUARTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona, o els de la província corresponent, renunciant expressament, l’USUARI, a qualsevol altra que pogués correspondre-li.

 

CINQUENA

En el cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Consell de Col·legis d’Infermes i Infermers de Catalunya podrà no exercir algun dels drets i facultats conferides en aquest document, el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos a no ser que es doni el reconeixement exprés per part de l’empresa.