- Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya - https://www.consellinfermeres.cat -

Indicadors exercici actuacions infermeres gestió de la demanda

Descripció dels indicadors a monitoritzar en els programes de Gestió infermera de la demanda (GID), segons l’ACORD de 15 de juny de 2016, de desenvolupament de les directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’anomenada gestió d’infermera de la demanda

2016 Indicadors exercici actuacions infermeres gestió de la demanda