- Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya - https://www.consellinfermeres.cat -

Enquesta: “Construir Coneixement infermer en entorns mercantilitzats d’Atenció Primària”

El Consell d’Infermeres demana la participació de les professionals d’Atenció Primària en l’estudi “Construcció del coneixement infermer en els entorns mercantilitzats: anàlisi d’experiències i percepcions dels professionals”, dut a terme per infermeres de l’Hospital Universitari Clínic de Barcelona.

Les Infermeres Ana Martínez Rodríguez i Laura Martínez Faneca de l’Hospital Universitari Clínic de Barcelona han endegat un estudi per conèixer com es construeix el coneixement infermer en els contextos mercantilitzats i quines són les estratègies que utilitzen les professionals per adaptar i/o resistir en aquests entorns, especialment en l’àmbit de l’Atenció Primària (AP).

A partir dels patrons de coneixement organitzacional, sociopolític i emancipador, la investigació té com a objectiu principal establir una descripció de com es generen els sabers infermers.

Així doncs, en una primera fase (quantitativa), l’estudi recull les experiències i percepcions de les Infermeres d’AP mitjançant una enquesta digital. De les 34 preguntes que inclou el qüestionari, la conformitat amb l’última d’elles –”Participaries en un grup de discussió?”– permet optar a la selecció de membres dels quatre grups de discussió presencials de la segona fase (qualitativa) de l’estudi, formats per 6 infermeres i infermers d’AP cadascun.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) ha valorat molt positivament que es duguin a terme estudis d’aquest tipus perquè “cal polsar com afecten la mercantilització i la privatització de la salut al coneixement infermer. La gestió, la viabilitat i sostenibilitat del sistema de salut, les inversions o la correlació publicoprivada són factors a tenir en compte i s’han de sotmetre a vigilància perquè la ciència i la cura infermera se sobreposin a la pressió econòmica”, ha dit Estrella Martínez, degana de Consell.

Link a l’enquesta

Foto © Ariadna Creus i Àngel García / Banc d’Imatges Infermeres