- Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya - https://www.consellinfermeres.cat -

Prescripció Infermera – Guia ràpida per acreditar-te

Informació bàsica sobre com demanar l’acreditació de les infermeres i infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà.

  Prescripció Infermera – Guia ràpida per acreditar-te