- Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya - https://www.consellinfermeres.cat -

Pacte Nacional de Salut de Catalunya

El 21 de març de 2014, representants de pacients i usuaris, col·legis professionals, associacions empresarials, entitats municipalistes, societats científiques, universitats, i grups parlamentaris van assolir un conjunt d’acords que defineixen el sistema públic de salut, donant resposta al mandat del Parlament de Catalunya.

2014 Pacte Nacional de Salut de Catalunya