- Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya - https://www.consellinfermeres.cat -

La gestió de casos en la pràctica infermera

Recomanacions bàsiques, des de la pràctica infermera, sobre la metodologia de gestió de casos i per on pot discórrer aquesta pràctica assistencial, emfatitzant en la coordinació com a eix vertebrador de la continuïtat assistencial de la persona en situació de complexitat clínica i social.

2010 La gestió de casos en la pràctica infermera