- Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya - https://www.consellinfermeres.cat -

Informe AQuAS Prescripció infermera

Informe de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya sobre el posicionament i opinió dels professionals de salut a Catalunya sobre els beneficis de la prescripció infermera.

2019 Informe AQuAS Prescripció infermera