- Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya - https://www.consellinfermeres.cat -

Guia d’assistència al part a casa

La nova  Guia del part a casa de Catalunya veu la llum després de la feina col·laborativa realitzada per la Comissió de Llevadores del Consell amb l’Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya (ALPACC), l’Associació Catalana de Llevadores (ACL) i la Federació d’Associacions de Llevadores Espanyola (FAME).

  2018 Guia d’assistència al part a casa (Català)

  2018 Guía de asistencia al parto en casa (Castellà)