- Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya - https://www.consellinfermeres.cat -

Decret 180/2019 procediment d’acreditació de les infermeres per a la prescripció

Decret 180/2019, de 27 d’agost, pel qual es regula el procediment d’acreditació de les infermeres i infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà.

 Decret 180/2019 procediment d’acreditació de les infermeres per a la prescripció