- Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya - https://www.consellinfermeres.cat -

Consideracions en relació al recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 09/2017

Consideracions del Consell de Col·legis d’Infermeres i infermers de Catalunya en relació al recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 09/2017, d’Universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut

  2018 Consideracions  en relació al recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 09/2017