- Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya - https://www.consellinfermeres.cat -

Competències de la professió infermera

Document de referència elaborat l’any 2002 per encàrrec de l’Institut d’Estudis de la Salut (IES) a la Comissió d’lnfermeria del Consell Català d’Especialitats en Ciències de la Salut (CCECS) que descriu les competències de la professió infermera a Catalunya.

1997 Competencies de la professió d’infermeria. Edició 2002