- Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya - https://www.consellinfermeres.cat -

2019 Al·legacions Projecte de decret acreditació prescripció infermera

Al·legacions trameses a la secretària general del Departament de Salut, relatives al Projecte de decret de regulació del procediment d’acreditació de les infermeres i infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà.

 Al·legacions Projecte de decret acreditació prescripció infermera.