- Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya - https://www.consellinfermeres.cat -

Compareixença Degana Comissió de Salut del Parlament 21.6.2012

Compareixença del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya per a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari.

2012 Diari de Sessions Compareixença Degana C.S. Parlament 21.6.2012.