- Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya - https://www.consellinfermeres.cat -

Comunicat dels professionals de salut mental davant l’actual situació de la sanitat pública catalana

Entitats representants de l’àmbit de salut mental mostren el seu desacord en la reducció del pressupost sanitari i es demana poder participar de forma activa en l’elaboració de les polítiques i programes que afecten aquest àmbit.

2011 Comunicat Professionals salut mental. Conjunt entitats i Col·legis relacionats.