- Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya - https://www.consellinfermeres.cat -

Buscador de col·legiats

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona:
https://www.coib.cat/ca-es/ciutadans/consulta-de-col-legiacio-infermera.html

 

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona:
http://tarragona.vu.consejogeneralenfermeria.org/index.php/catalogo-de-colegiados

 

Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Girona:
http://coigi.cat/bbdds

 

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida:
http://www.coill.org/ConsultarColegiado.aspx

Col·legiades