Participacions

Imprimir aquesta pàgina

COMPAREIXENCES

12.6.2017 Compareixença en comissió de Montserrat Busquets i Surribas, vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya i de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi .

Url video

14.3.2017 Compareixença de Núria Cuxart Ainaud, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, a la sessió de la ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària .

Url pdf

29.1.2015 Compareixença de Montserrat Teixidor, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari. 

Url video

21.6.2012 Compareixença de representants del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari. Intervinent: Teixidor i Freixa, Montserrat, degana.

Url video

 

ARTICLES

Maig 2017 Article Degana Revista ROL Vol 40 Nº 5: Realidad de la colegiación profesional enfermera en España.

Abril 2017 Article degana Revista ACES 62: Expliquem al món com treballem les infermeres catalanes!

Desembre 2016 Article degana Revista Referent 2015: Prescriure en el marc de la professió infermera.