Documents

Imprimir aquesta pàgina
Projecte de Consens i Implementació dels Indicadors d’Avaluació de les Cures Infermeres

Estudi que identifica quins són els indicadors de cures rellevants per la disciplina infermera i els consensua tenint en compte el context actual per establir criteris de selecció amb Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) per monitoritzar de manera sistemàtica a la pràctica i incorporar a la central de resultats.

  Projecte de Consens i Implementació dels Indicadors d’Avaluació de les Cures Infermeres

Estàndards de coneixement en el Grau d’Infermeria pels àmbits d’interacció

Aquest document elaborat pel Col·legi d’Infermeres de Barcelona i adoptat pel Consell, conté la llista de medicaments, subjectes o no a prescripció mèdica, que s’ha pogut constatar formen part de la pràctica infermera habitual en l’àmbit de cura de ferides, estomes, dolor i emergències. S’evidencia el curs, l’assignatura i la universitat on es proporciona la formació en el Grau d’Infermeria. El treball respon als requeriments d’identificació dels estàndards de coneixement que exigeix el projecte de Decret pel qual es regulen les condicions i les normes d’organització per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part de les infermeres i els infermers, elaborat des del Departament de Salut i en tràmit d’aprovació.

   2019 Estàndards de coneixement en el Grau d’Infermeria pels àmbits d’interacció

 

Indicadors exercici actuacions infermeres àmbit prehospitalari atenció urgències i emergències.

Descripció dels indicadors a monitoritzar en els serveis infermers en l’atenció a les urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari, segons l’Acord de 19 de setembre de 2018, pel qual s'aproven les directrius per a l'exercici de les actuacions infermeres en l'atenció a les urgències i emergències de l'àmbit prehospitalari.

 2018 Indicadors exercici actuacions infermeres àmbit prehospitalari atenció urgències i emergències..

Posicionament sobre el Reial-Decret 1302/2018, de 22 d’octubre.

Posicionament del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermeres de Catalunya sobre el Reial-Decret 1302/2018, de 22 d’octubre, pel qual es modifica el Reial-Decret 954/2015, de 23 d’octubre, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers.

 Posicionament sobre el Reial-Decret 1302/2018, de 22 d’octubre.

Reflexions dels col·legis professionals i societats científiques infermeres sobre la urgència de prendre posició sobre l’aportació infermera a Catalunya

Reflexions dels col·legis professionals i societats científiques infermeres sobre la minsa presència del col·lectiu professional més nombrós a Catalunya al nou Consell Assessor de Salut, l’òrgan consultiu del Departament de Salut que ha d’assessorar en la projecció i planificació de les polítiques de salut del nostre país presentat el dia 13 de setembre de 2018.

Reflexions dels col·legis professionals i societats científiques infermeres sobre la urgència de prendre posició sobre l’aportació infermera a Catalunya

Guia d’assistència al part a casa

La nova  Guia del part a casa de Catalunya veu la llum després de la feina col·laborativa realitzada per la Comissió de Llevadores del Consell amb l’Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya (ALPACC), l’Associació Catalana de Llevadores (ACL) i la Federació d’Associacions de Llevadores Espanyola (FAME).

  2018 Guia d'assistència al part a casa (Català)

  2018 Guía de asistencia al parto en casa (Castellà)

Al·legacions al projecte de Reial Decret de modificació del RD 954/2015 del MSSSI

Al·legacions trameses des del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya al Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad relatives al al text el projecte de Reial Decret de modificació del RD 954/2015, de 23 d’octubre, pel que es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers.

2018 Al·legacions al projecte de Reial Decret de modificació del RD 954/2015 del MSSSI