- Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya - http://www.consellinfermeres.cat -

La prescripció infermera

Informe de 18/07/2007 de la Ponència per a la prescripció infermera del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya per a la tramesa al Consell de la Professió Infermera de Catalunya a petició d’aquest i que va ser aprovat el novembre del mateix any per aquest òrgan adscrit al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

La prescripció infermera