- Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya - http://www.consellinfermeres.cat -

Compareixença Degana Comissió de Salut del Parlament 29.1.2015

Compareixença del Consell de Col·legis i els col·legis d’infermeres i infermers de les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida conjuntament amb diferents societats científiques per informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermera en el sistema sanitari.

2015 Diari de sessions Compareixença C.S. Parlament Degana i Presidents 29.1.2015